Szakszervezetünk legfőbb döntéshozó testülete 2019. május 22-23-án ülésezett, tisztújításra is sor került: a küldöttgyűlés megerősítette elnöki tisztségében Halasi Zoltánt, érdekképviseletünk érdekvédelmi alelnöki teendőit a továbbiakban Mózes Tibor látja el.

A küldöttgyűlés többek között értékelte és elfogadta a szakszervezet eddigi tevékenységéről az elnökség beszámolóját, a 2018. évi költségvetést és a 2019. évi költségvetést. A legfőbb döntéshozó testület ugyancsak elfogadta a VDSzSz Szolidaritás következő négy évre szóló programját is, amit mellékelünk.

A testület döntött arról is, hogy - amennyiben a közösségi közlekedés vállalati integrációja ezt szükségessé teszi – felhatalmazza az elnökséget arra, hogy az érintett szakszervezetekkel közös (civil) szervezet létrehozását készítse elő, illetve hozza is létre.

VDSzSz Szolidaritás

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ