A Pedagógusok Szakszervezete már februárban kiadott közleményében kifejezte aggodalmát, mert veszélyben látta a kutatás és a tudomány Alaptörvényben is garantált szabadságát. A PSZ - a munkavállalók érdekeit határozottan képviselő oktatási szakszervezetként - továbbra is tiltakozik az MTA kutatási szabadságát és autonómiáját korlátozó törvénymódosítások ellen.

Hosszú távon nem szolgálhatja a társadalom, a felnövekvő generációk jövőjét, ha a kutatóhálózatok teljes politikai irányítás alá kerülnének, az MTA vagyonát pedig államosítanák.

A PSZ szolidaritását fejezi ki a kutatókkal, az MTA Elnökségével, mindazokkal, akik felemelik hangjukat és akár tüntetésen is kiállnak az akadémia függetlensége mellett!

Budapest, 2019. május 30.

Pedagógusok Szakszervezete

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ