A Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége elfogadhatatlannak tartja az adótörvények 2019.évi módosítása következtében a vállalati üdülőkben drasztikusan megemelt üdülési díjak mértékét.

A korkedvezményes nyugdíjrendszer megszüntetésekor ellentételezési szándékkal a kormányzat a rehabilitációt, a rekreációt, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat megerősítését tűzte zászlajára.

A pihenés, a felüdülés biztosítása mint szándék egyre világosabbá válik, megmarad a retorika szintjén.

 A 2019. évi SZJA törvény változása az üdülési díjak drasztikus növekedését hozta magával. Ez alapján az önköltség és a térítési díj közötti különbség adóköteles jövedelemként jelenik meg az üdülést igénybe vevő munkavállalók számára.

 A vállalati üdülést az tette mindenekelőtt népszerűvé, hogy kedvezményes volt. Megjegyezzük, a vállalati üdültetés mint szociálpolitikai juttatás egyre inkább visszaszorulóban van, mind kevesebb cég rendelkezik üdülővel. Ahol pedig még van, ott ezzel a törvénymódosítással elidegenítik a munkavállalók számára ezt a lehetőséget.

Aláhúzzuk: a kedvezményes vállalati üdülés szerzett jog, amit megvonni nem éppen ízléses megoldás.

 Elfogadhatatlannak tartjuk a vállalati üdülők térítési díjának a piaci árral való harmonizációját. Ez a lépés ellentétes a kormányzat azon kinyilvánított szándékával, hogy a rekreáció biztosításával is hozzájárulnak a korkedvezmény megszüntetése okozta elégedetlenség mérsékléséhez. Piaci értéken nem veszik igénybe a munkavállalók a vállalati üdülőket. Heves felháborodást váltott ki az a tény is, hogy külső vendég esetében is ugyanakkora díjtételt kell alkalmazni. A kedvezmény ilyesfajta eltörlését barátságtalan döntésnek tartják a szakszervezetek is.

 A rendszeres üdülővendégek már jelezték, hogy ekkora díjemelés (több helyen 100 %-ot meghaladó) mellett nem veszik igénybe a céges üdülőket. A vendégkör megcsappanása pedig alapot adhat az üdülők értékesítésére vagy központi működtetésére. Ennek pedig hozadéka lehet a vállalati üdültetés elsorvadása.

 A zalai munkástanácsosok szerint a cafeteria elemek erőteljes visszavágása után egy újabb szociálpolitikai vívmány elsorvasztása nem éppen munkavállaló-barát magatartás.

 Miután a kedvezményes üdültetés egyfajta szerzett jog, ezért a szakszervezeteknek lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a munkavállalók számára a jelenleginél kedvezőbb helyzet teremtődjék-hangsúlyozza a Szövetség. 

Zalaegerszeg, 2019. április 29. 

Horváth László elnök

Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ