2018. okt. 6-án, szombaton az Újvárosházán ( Bp., V. ker. Váci utca 62-64.) konferenciát rendezünk "A közszolgálati munkavállalók helyzete Magyarországon" címmel. Neves, rangos előadók és témák várhatóak. Sajtótájékoztatót is tartunk a közszolgálati konzultációról, melyet a SZEF hat szakszervezete és a TUDOSZ tart, de Földiák András, a SZEF elnöke is beszámol (az aznapi, a Tisztes Munka Világnapja alkalmából szervezett közszolgálati konferenciáról továbbá) a SZEF törekvéseiről, kormánnyal szembeni aktuális követeléseiről.  

Az elmúlt napokban több sajtóorgánum is foglalkozott az FKF Nonprofit Zrt. munkaerőhiányával, amelynek okát a Társaságnál évekkel ezelőtt végrehajtott létszám racionalizálásnak tulajdonítják.

Októberben egyedi eseményekkel, konferenciával, sajtótájékoztatókkal, felhívásokkal igyekszünk a Köz figyelmét ráirányítani a Közszolgálat rossz helyzetére.

 Október 1-je az idősek világnapja. A Magyar Szakszervezeti Szövetség, amelynek ötvenezer nyugdíjas tagja van, ezt az alkalmat is felhasználja arra, hogy kiálljon azok mellett is, akiknek a munka világa után után súlyos megélhetési nehézségekkel kell szembenézniük. 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Tudományos és Innovációs Dolgozók szakszervezete (TUDOSZ), és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) közös nyilatkozata a 2018. szeptember 28-29-ei Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat kapcsán.

Érdeklődésre számot tartó írás jelent meg a közelmúltban Gulyás Erika tollából a Népszavában a szakszervezetek állapotáról. A cikk elemzések, interjúk felhasználásával mutatja be a szakszervezeti mozgalom útkeresését, küzdelmeit a mindennapok szorító valóságában.

A szakképzés és ezen keresztül a munkaerőpiaci helyzet javítása elengedhetetlenül szükséges a gazdaság nemzetközi versenyképességének javításához és a bérek felzárkóztatásához.

Demonstrációt szervez a MVM TSZSZ, illetve a Varga Mihály Baráti Kör a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége elé szeptember 20-án.

A szakszervezeti konföderációk határozottan kiállnak a béren kívüli juttatások megőrzése mellett, és az őszi bértárgyalások keretei között a téma napirendre vételét kezdeményezik. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalát alkotó szakszervezeti konföderációk több alkalommal is egységesen hívták fel a kormányzat és a közvélemény figyelmét a 2019. évi központi költségvetési törvény, valamint az adótörvények munkavállalókra nézve hátrányos módosítására.

Jelentős tanulói létszámmal indult el ma Magyarország első online, szakszervezeti tagoknak és tisztségviselőknek szóló képzése, amelyet az eSZAKSZERVEZET valósít meg.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ