Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete közösen kezdeményezi a közigazgatásban dolgozók rendszeres kormányzati teszteltetését, a közigazgatásban egységesen alkalmazandó járványügyi szabályozás kormányzati megalkotását, valamint a táppénz szabályainak módosítását annak érdekében, hogy a járványügyi intézkedések miatt otthonukba kényszerített kollégák 100%- os táppénzre válhassanak jogosulttá.

 A közigazgatásban nem született egységes központi szabályozás arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási szerveknek milyen kötelezően betartandó normákat kellene alkalmazniuk a fertőzés visszaszorítása, vagy a munkahelyen már megjelent fertőzés esetében. Ennek köszönhetően a közigazgatási szervek eltérő figyelmet fordítanak erre. Az esetek többségében az érintett kollégák munkahelyi vezetői vagy úgy reagálnak, hogy nem kaptak iránymutatást arra vonatkozóan, mit kell tenniük ilyen helyzetben, vagy fenyegető magatartást tanúsítanak, és a megbetegedés eltitkolását, a munkahelyen való megjelenést várják el a munkatársaiktól.

Az ügyfélszolgálat továbbra is zajlik, az előre egyeztetett időpont nélkül megjelent ügyfeleket is fogadják. Sőt, a tegnap megjelent Kormányrendelet értelmében a kormányhivatalok feladata az egészségügyben, a nevelési és oktatási, valamint a szociális intézményekben dolgozók teszteltetésének elvégzése, ehhez gépjárművet, gépjárművezetőt és adminisztrátort biztosítva. Tehát nem hogy visszább szorítaná a Kormány a kívülről érkező lehetséges veszélyt, még fokozza is azzal, hogy a munkatársakat a legfertőzöttebb helyekre vezénylik ki.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Vállalati Fehér Könyv ajánlásai szerint a következő adminisztratív, munkaszervezési megoldásokat kellene irodai környezetben alkalmazni:

- otthoni munkavégzés (home office),

- személyes találkozók áthelyezése az online térbe,

- munkahelyi kontaktus-buborékok kialakítása,

- munkaidő rugalmas alakítása (pl. tömegközlekedési csúcsforgalom elkerülése),

 - zárt terekben tartózkodók létszámának és a tartózkodás időtartamának minimalizálása (pl. öltözők, ebédlők, konyhák).

Szóba jöhető intézkedések továbbá:

- utazások (belföldi és külföldi) áttekintése, számuk és időtartamuk minimálisan szükséges szintre szorítása,

- tömegközlekedés alternatíváinak biztosítása,

- influenza elleni védőoltások lehetőség szerinti támogatása, szorgalmazása,

- elkülönítés, orvosi ellátás biztosítása COVID-19 gyanús tünetek munkahelyi megjelenése esetén, - beteg munkavállalók otthon maradásának támogatása már enyhe tünetek esetén is.

Ezen ajánlások nagy részéről egyáltalán nem rendelkeztek a közigazgatási szervek, amiről viszont igen, a végrehajtását senki nem ellenőrzi.

A társadalombiztosítás szakterületein továbbra sem történtek semmilyen informatikai fejlesztések arra vonatkozóan, hogy a szakrendszerek otthonról, az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően VPN alapon elérhetőek legyenek. Erre már legalább nyolc hónapjuk lett volna!

A kollégák rendszeres teszteltetése azért is indokolt, mivel rendszeresen jelentkező probléma, hogy amely kolléga környezetében pozitív tesztet produkált valamelyik hozzátartozó, vagy maga a munkatárs tapasztal tüneteket, a háziorvosa nem tesztelteti, csupán otthon tartózkodást javasol neki. Ezért indítványozzuk a táppénz szabályainak módosítását azokra nézve, akik hatósági házi karanténban vannak, de ezalatt nem produkálnak pozitív teszteredményt, azaz valójában munkaképes állapotban nem dolgozhattak, erre az időszakra 100%-os táppénzben részesülhessenek.