A kormányzat rendeletével újból súlyosan megsérti a már egyébként is erősen megnyirbált egyetemi autonómiát!

A Kormány 522/2020. (XI.25.) rendelete a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályok kapcsán arról rendelkezik, hogy „a fenntartó megállapíthatja, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn vagy nem biztosíthatóak, illetve azok nem ellenőrizhetőek általa."

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöksége felhívja a kormány figyelmét, hogy a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kérdések megítélése nem az egyetemek fenntartóinak, hanem vezetőinek és oktatóinak kompetenciája! Kérjük a rendelet alkotóit, ne éljenek vissza a nehéz helyzettel, és ne teremtsenek bizonytalanságot a hallgatók és oktatók körében. Az online oktatás minden résztvevőnek nagy kihívás és az ilyen felesleges és hibás szabályozás tovább ront ezen. Véleményünk szerint tartózkodni kell minden olyan intézkedéstől a felsőoktatásban, amely felveti a politikai célzat lehetőségét, és az egyedi esetek törvények általi szankcionálását. Az ilyen, jogszabályalkotás súlyosan rombolja a közbizalmat, tendenciájában pusztító káoszhoz vezet.

Az FDSZ Elnöksége felszólítja a kormányt az egyetemi autonómiát sértő rendeletének visszavonására!

FDSZ