Miközben a kormánypártok azért ágálnak, hogy az Unió fokozottan vizsgálná az egyes tagországokban a jogállamiságot, most épp ők készülnek megnyirbálni a munkavállalók jogait azzal, hogy KDNP-s javaslatra megszüntetnék az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, s a jövőben  az ombudsman alá integrálnák a szervezetet, melyet ezentúl egy osztályvezető irányítana majd. Kisértetiesen hasonlít a helyzet ahhoz, amikor bedarálták a munkaügyi bíróságokat, vagy amikor a Munkavédelmi Főfelügyeletet egy minisztériumi főosztállyá degradálták!

A VDSZ erélyesen tiltakozik a munkavállalók jogainak újabb megcsonkítását eredményező lépés ellen!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság évekkel ezelőtti létrehozása uniós jogon alapult: a faji és etnikai hovatartozástól függetlenül a személyek közötti egyenlő elbánás elvének megvalósításáról szóló 2000-ben elfogadott uniós irányelv  teremtett rá kötelezettséget, amelyet 2002-ben a nemi diszkriminációra is kiterjesztettek. 

A kormánypártok tehát az uniós jogot is megsértik a Hatóság tervezett elsorvasztásával, még akkor is, ha arra hivatkoznak, hogy a diszkrimináció tilalma az alaptörvényből eredő, tiszta jogi kötelezettség, az alapjogokat pedig az ombudsman védi elsősorban. Ezzel a kacifántos indoklással próbálják igazolni, hogy a hatóság megszüntetése nyomán a feladatkörök átvételével minden korábbinál szélesebb vizsgálati és intézkedési jogkör áll az alapvető jogok biztosa rendelkezésére, hogy felléphessen az alapvető jogok, közöttük is kiemelten az egyenlő bánásmódhoz fűződő jog érvényesülése érdekében.

Az idén 15 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság számtalan ügyben lépett fel a diszkrimináció ellen, sokszor olyan hivatali – például közérdekű adatigénylési, vagy egyéb hatósági ügyekben tapasztalt – megkülönböztetések ellen is indított eljárásokat, amelyekkel vélhetően zavarták a Fidesz-KDNP hatalomgyakorlását. A VDSZ azért is tiltakozik, mert az Egyenlő Bánásmód Hatóság számos esetben adott igazat a munkáltató eljárásával szemben számos tisztségviselőjének és szakszervezeti tagjának.

Csak néhány példa: Várandós nők munkahelyi védelme; - Hajléktalanok munkahely-találása; - Egyenlő munkáért egyenlő bér elve; - Idősek munkahelyeinek védelme; - Légi utasok jogvédelme; - Gyermekek jogainak védelme; - Nyugdíjasok jogainak védelme; - Fogyatékkal élők jogainak védelme; - Fellépés munkahelyi zaklatás ellen.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése mindenkit rosszul fog érinteni, aki problémája miatt hatékony jogvédelmet keres. Bárki kerülhet olyan helyzetbe ebben az országban, hogy valamilyen tulajdonsága miatt (neme, bőrszíne, származása, vagyoni helyzete, politikai meggyőződése, vallása) hátrányosan megkülönböztetik.

A VDSZ  tiltakozik, és kezdeményezi, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel közösen  nemzetközi fórumokon hívják fel a figyelmet a kormánypártok tervezett jogtipró lépésére.

Székely Tamás

VDSZ elnök