Az éj leple alatt megszületett egy kormányrendelet a távmunka szabályozásáról, ez azonban egyáltalán nem a korábban beígért home office törvény! Erre hívja fel a munkavállalók figyelmét a VDSZ. Noha az ITM államtitkára Bodó Sándor azt próbálja elhitetni, hogy a rendelet szabályai "biztonságosabbá teszik a munkavégzést, és csökkentik az egészségügyi kockázatokat a munkahelyeken”, a valóságban kész átverésről van szó.  

A most született rendelet első olvasatra sokak számára pozitív lépésnek tűnhet a kormányzat részéről. Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a járványhelyzet miatt a gyakorlatban sok munkáltatónál alkalmazott otthoni munkavégzésre (ún home office foglalkoztatásra) a fenti rendelkezések nem vonatkoznak! Ugyanis a távmunkavégzés és a home office nem azonos jogintézmények.

Míg a távmunkavégzés munkaszerződésben kikötött, úgynevezett atipikus munkaszerződésnek minősül, addig az otthoni munkavégzés alkalmazása nem feltétlenül csak a felek megállapodása alapján történhet, azaz a munkáltató egyoldalúan is kötelezheti erre a munkavállalót.

A távmunkára irányuló sajátos munkaszerződésben a felek meghatározzák a munkavégzés helyét, az otthoni munkavégzés esetében a munkavállaló (általában) maga jogosult a munkavégzés helyét megszabni. Még tovább lehetne sorolni a két foglalkoztatási forma közötti különbségeket. Így tehát a home office-ban dolgozó munkavállalók számára a fent tárgyalt költségelszámolás nem adhat okot az örömre, ugyanis az csak a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalókra vonatkozik, köze nincs a home office-hoz. A most kialakult helyzet azért is érthetetlen, mert korábban a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek egyetértettek a home office szabályozásában.

Az sem vall szakmai előkészítésre, hogy a tavaszi időszakban a távmunkát és a home office-t szétválasztó hozott rendeletben szereplő pontokat, fogalmakat sem vették figyelembe. Ezért a VDSZ követeli, hogy a kormányrendeletet az eredeti célnak megfelelően a dolgozók érdekében sürgősen korrigálják a korábbi javaslatoknak megfelelően -hangsúlyozza Székely Tamás a VDSZ elnöke.