Az utóbbi években nagyjából negyvenezer jómódú brit család szerződtetett szeptembertől július végéig bébiszittert. Többnyire egy fiatal európai nőt, aki a fedélért és némi zsebpénzért felügyelt a gyermekekre, és elvégzett bizonyos háztartási teendőket is. Csakhogy ez a rendszer most veszélyben van – írja a HVG.

A bankárok teljesen le voltak döbbenve, amikor asztalukhoz rögzítve felfedeztek egy fekete dobozt. Mint később kiderült, nyomkövető eszközök voltak – olvasható az Origón.

Számuk a hivatalos statisztikák szerint a háromszázezret is meghaladja.Túlnyomó többségük Európán kívüli államokból érkezett a szigetországba.

A lengyel kormány azonnal válaszolt Brüsszel levelére, amelyen az Európai Bizottság (EB) azt kifogásolta, hogy a nők és a férfiak eltérő korukban mehetnek nyugdíjba. Varsó szerint más országokban is van ilyen eltérés – írja a napi.hu.

Az EURES európa szerte összesen 63 ezer állást hirdet eladóknak. És ez sokkal több, mint egy-két évvel ezelőtt. Európában ráadásul a legkeresettebb foglalkozás az eladó – írja a Blokkk.

Az Egyesült Királyságban egyre inkább tapasztalható munkaerőhiány ellenére nem csökken a Brexit népszerűsége ‒ jelentette ki a Századvég Alapítvány vezető elemzője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.

Felárat számolnak fel a férfiak egy ausztrál kávézóban: a melbourne-i Handsome Her nevű hely 18 százalékkal többet számláz nekik, mivel egy nemrég megjelent tanulmány szerint átlagosan ennyivel keresnek többet, mint a nők.

A fogyasztói társadalmak szent tehene az autó. Az elmúlt évtizedek statisztikái szívesen mutatták be a piacok fejlődését a gépjárművásárlások ütemének növekedésén keresztül. Csakhogy az utóbbi években megdöbbentő fordulat bontakozott ki: 1995 és 2012 között az autóvásárlás hozzávetőleg hetven százalékkal nőtt világszerte, az egyetemi beiskolázások száma viszont 170 százalékkal emelkedett. A világ nemzeti terméke ez idő alatt a felével lett több. Ez megcáfolja, de legalábbis enyhíti a fogyasztói társadalomról alkotott elmarasztaló ítéletünket; a földlakók még az autóvásárlásnál is fontosabbnak tartják gyermekeik felsőfokú iskoláztatását. Az OECD-országok 2015-ben a GDP 1,6 százalékát költötték felsőoktatásra, szemben a 2000-ben mért 1,3 százalékkal. Amerikában ez az arány 2,7, nálunk 1,5 százalék – írja a Magyar Nemzet.

Fegyelmi eljárás indulhat a jövőben Ausztráliában azon köztisztviselők ellen, akik a Facebookon a kormányt bíráló bejegyzéseket lájkolnak – jelentette az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató az ottani közszolgálati bizottság új, közösségimédia-használati útmutatójára hivatkozva.

 Túl magasak a bérek, nem találni munkást, gyorsan lelépnek a dolgozók: a Magyarországon már ismerős problémák a világ gyárában, Kínában is megjelentek, ráadásul ott még uniós migráció sem kellett ehhez. A bérek elszaladása miatt döglődnek az olcsó gyártásra szakosodott kínai üzemek, miközben az egyik megoldási kísérlet, az automatizáció és robotizáció Kínában is megágyazhat ugyanazoknak a társadalmi feszültségeknek, amelyeknek Európának és Amerikában pont az olcsó kínai gyárak ágyaztak meg. Az adatok alapján inog a kínai modell, és ez az egész világra komoly hatással lesz – írja az Index.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció