Theresa May brit miniszterelnök csütörtök este nyilvánosságra hozta az országban dolgozó EU-s állampolgároknak szóló ajánlatát – olvasható a HVG-ben.

Hosszú riportot közölt a Bloomberg az ausztriai Donawitz település acélgyáráról, hogy miként alakítják át a termelést a robotok. Az alpesi osztrák faluban az 1400-as évektől kezdve komoly vasipar alakult ki, köszönhetően a jelentős vasérckészleteknek. A város az osztrák-magyar monarchia idején a Habsburg birodalom központi acélgyárává fejlődött. A szerves fejlődés következő állomásaként a robotika térhódítása is megkezdődött – írja a 24.hu.

Bécs vezetése a legtöbb osztrák tartomány intézkedésétől eltérően nem a szociális támogatás csökkentésével, hanem munkaerőpiaci és iskoláztatási lehetőségekkel ösztönözné munkavállalásra a rászorulókat és tehermentesítené a szociális ellátórendszert - közölték szerdai osztrák lapok.

Határidő nélküli munkabeszüntetést kezdtek bérköveteléseik megtagadása miatt a Volkswagen szlovákiai leányvállalatának alkalmazottai kedd reggel.

Negyedéves és éves összehasonlításban is nőtt az üres álláshelyek aránya az Európai Unióban és az euróövezetben egyaránt az első negyedévben - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn.

Az apák napja alkalmából tette közzé az OECD az alábbi gyűjtését, ami a fizetett apaságot és apák által kivehető gyermekgondozási szabadságot mutatja. Ahogy látható, a mi 5 napunk elbújhat néhány ország gáláns ajánlata mellett. A koreai és japán apák egy éves fizetett szabadsága egészen kimagasló – olvasható a Portfolio oldalán.

Tovább emelkedtek a munkaerőköltségek az Európai Unióban és az euróövezetben az idei első negyedévben.

Nem tart a szélsőséges pártoktól az osztrák szociáldemokrata Hans Niessl, Burgenland tartományfőnöke, olyannyira, hogy már két éve a radikális osztrák Szabadságpárttal kormányoz békés koalícióban. Az osztrák államfővel, Alexander Van der Bellennel Magyarországra érkező Niessl megvédené az osztrák munkaerőpiacot, de a magyar kormányhoz hasonlóan ítéli meg a menekültválságot. Ma Áder, Orbán és Kövér is fogadja az osztrák politikusokat. Kritikát legfeljebb Van der Bellen fogalmaz majd meg, de inkább zárt ajtók mögött – olvasható az Index interjújában.

Nagyon sokat dolgoznak a románok olyan időszakokban, amelyeknek a pihenésről kellene szólniuk. Az emberek több mint fele este, éjszaka vagy szombaton is igyekszik pénzt keresni.

A Brexit miatt gyakorlatilag leállt a munkaerő áramlása az uniós országokból.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció