Mintegy háromszázan vettek részt péntek délután azon a tiltakozó megmozduláson, amelyet az Európai Unión kívülről érkező munkavállalókra vonatkozó szabályozások esetleges enyhítése ellen tartottak a szlovák munka-, szociális- és családügyi minisztérium pozsonyi épülete előtt - jelentette a Sita szlovák hírügynökség.

 Az egyik legnagyobb brit befektetési bankcsoport, a Barclays vezérigazgatója szerint rendkívül fontos, hogy a londoni City pénzügyi szolgáltatási szektora a brit EU-tagság megszűnése után is korlátozások nélkül hozzáférjen a külföldi EU-tagállamokból érkező magasan képzett szakemberekhez – olvasható a Világgazdaságban.

Három éven át ingyen pénzt kap egy kanadai tartomány 4000 kiválasztott lakója. Az úgynevezett „alapfizetésről” szóló kísérletet Ontario tartomány néhány körzetében indítják el – olvasható az InfoRádió oldalán.

Egy fajta társadalmi változást is eredményez a gazdaság digitalizációja: a fiatalabb generációk számára egyre fontosabbak lesznek a cégek társadalmi célkitűzései, mint a fizetésük. Ez egyrészről köszönhető a felszabaduló kapacitásoknak, a hatékonyabb működésnek, de annak is, hogy az átalakulás során megváltozott a termékek felhasználási módja és a vásárlói magatartás is. De már nem csak az jelenti a sikert, hogy mekkora a cégek bevétele - ismertette előadásában Joachim Thomasberger, az Intel regionális értékesítési vezetője a 2017-es Dell EMC Forumon a Projectroi kutatását – olvasható a napi.hu oldalán.

Meglepően alacsony szintre süllyedt Norvégiában a bevándorlás, főleg azért, mert ötven éve nem vándorolt ki annyi ember az északi országból, mint tavaly – írja a Nettavisen című lap szerkesztőségi blogja. A hivatalos statisztika szerint tavaly 66 800 ember költözött az országba, míg több mint 40 ezer hagyta el, vagyis már csak 26 ezer a bevándorlás egyenlege.

Az Alitalia dolgozói elutasították a cég vezetősége és a szakszervezetek által közösen elkészített mentőcsomagot és ezzel egy lépéssel közelebb került a csődhöz a légi vállalat.

2018 áprilisától minden brit vállalatnak a honlapján kell közzétennie, hogy hogyan alakul a nemek közötti bérkülönbség a cégen belül. Néhány cég már most nyilvánosságra hozta a bérszakadék nagyságát: kiderült, van ahol, 36 százalékkal többet keresnek a férfiak.

Öldöklő harc folyik a három nagy szlovákiai autógyár között a szakmunkásokért. Ront a helyzeten, hogy az üzemek száz kilométeres körzeten belül működnek – írja a Világgazdaság.

Ausztrália megszünteti az úgynevezett 457-es munkavállalási vízumot, és egy új rendszert vezet be helyette, amelyben elsősorban hazai állampolgárokat kell alkalmazni éppen az ő érdekükben az üres állásokban, és jobb angolnyelv-tudást, valamint szakmai képzettséget követelnek meg a külföldi munkavállalóktól, jelentette be kedden Malcolm Turnbull miniszterelnök – írja a 24.hu.

A topagrar.com Németország egyik legismertebb közvélemény-kutató intézetének (Emnid) közelmúltban készült felmérésére hivatkozva arról számolt be, hogy a német lakosság tisztában van a mezőgazdasági termelés társadalmi és gazdasági jelentőségével, és nagyra értékeli azt. A családi gazdálkodók általános megbecsülésnek örvendenek a saját lakóhelyükön és országosan is.

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció