Komoly munkaerőhiánnyal küzd a boltlánc, de míg a Lidl és az Aldi kiemelkedő fizetésekkel csábítja magához a munkavállalókat, a SPAR nem veri nagy dobra a fizetéseket, erre pedig jó oka van.

Nyugaton nagy a munkaerőhiány, keleten magas a munkanélküliség, vagyis költözni kéne a munka után. A kormány azonban megszünteti az albérlettámogatást – írja a Népszava.

Eddig munkahelyvédelmi akciótervvel segítette a kormány az 55 év felettiek a munkavállalását. Jövőre ők kikerülnek a körből – írja a Népszava.

Az Országgyűlés elé terjesztett adócsomag a jogalkotói szándék szerint a személyi jövedelemadóban is az adózók adminisztrációs kötelezettségeinek további csökkentését célozza, emellett – mint mindig – számos, a jogalkalmazás során felmerült probléma orvoslását célzó kiigazítást is tartalmaz, de az érdemi változtatások elsősorban a kifizetői (munkáltatói) juttatások adókötelezettségét érintik - írja az adozona.hu.

 A béren kívüli juttatást is kapó munkaválla­lók többsége megérzi a cafeteria­rendszer jövő évre tervezett átalakítását, noha akad olyan munkáltató is, aki igyekszik majd megőrizni a juttatások értékét – írja a Világgazdaság.

A kormány kedden benyújtott egy törvényjavaslatot, melynek értelmében 2019-re szinte teljes egészében megszűnne a béren kívüli juttatások rendszere, egyedül a Szép-kártya maradna meg belőle. A kormány álláspontja az, hogy „a munkáért bér jár, nem pedig béren kívüli juttatás”, de például a szakszervezetek szerint jelentős fizetéscsökkenést okozhat a változtatás – írja a Mérce.

Pedig korábban azt ígérték, a pedagógusfizetések a minimálbérhez igazodnak. Nem így lett – írja a Magyar Narancs.

 Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz időszak jön, azonban két ok miatt sem kell aggódni. Az egyik a gyakorlati tapasztalat, a másik az állami adó-visszatérítés – írja a HVG.

Jövőre ismét változik az adózás, de hogy ki nyerhet rajta igazán, arról még az adószakértő sem tudott bővebben nyilatkozni. Vadász Iván szerint ugyanis semmilyen hatástanulmányt, vagy megelőző elemzést nem ismerünk a törvénytervezettel kapcsolatban. A kormány most azokat a plusz juttatásokat kívánja leszorítani, amelyeket ők maguk vezettek be a munkavállalók számára. Ezzel ellentétben viszont – legalábbis egyelőre – úgy néz ki, hogy nem kell jövőre sem több adót fizetni. Mindeközben Magyar Szakszervezeti Szövetség elutasítja a cafeteria-rendszer ilyen irányú átalakítását, és egyeztetést sürget.

Minden idők legtöbb egyszerűsítését tartalmazza – így jellemezte Varga Mihály pénzügyminiszter a friss törvényjavaslatot, mely a jövő évi adóváltozásokat tartalmazza. Nem mondhatni tehát, hogy kifejezetten az adócsökkentések csomagjáról lenne szó, de azért akad benne az is. A minisztérium számításai szerint több százmilliárd forintot hagynak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál – írja a 24.hu.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció