Táblázatokban közölte a NAV a 2012-2018 közötti minimálbér és garantált bérminimum összegeket, amely segítségül szolgálhat a járulékok kiszámításához – írja a napi.hu.

 „Minden találmányommal így volt. Az első lépés az intuíció - az hirtelen tör rám, utána kezdődnek a nehézségek. Először ez fárad el, majd amaz, — jönnek a »bugok«, ahogy az ilyen kis hibákat és nehézségeket nevezik, és hónapokon át tartó feszült figyelem, tanulás és munka kell ahhoz, hogy az üzleti sikert – vagy kudarcot – bizonyosan elérd.” – írja a qubit.hu.

Még karácsony előtt megkapják a jogosultak a januárban esedékes családtámogatásokat, azaz a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet) - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hivatalosan is közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy mennyi egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie a magánszemélyeknek és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak – írja a napi.hu.

Karácsonyi pénzt kapnak a vasutasok: a napokban összesen mintegy 37 ezer dolgozó számíthat 20 és 40 ezer forintos „pulykapénzre”. Az ágazatban az év eleji átlag 13 százalékos béremelés mellett év közben tovább növekedett a jövedelem, a létszámhiány viszont nem csökkent. A jövő évi bértárgyalások várhatóan januárban kezdődnek – közölte a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) – írja a napi.hu.

Az egészségügyi dolgozókat a sztrájktárgyalásokon képviselő vezetők rendkívüli sajtótájékoztatón követelték, hogy a kormány a keddi – idei utolsó – kormányülésen érdemben tárgyalja követeléseiket. Ezek közül kiemelten fontos volna az érdekképviseleti vezetők szerint a bérkorrekció, ugyanis ahogy arra már többször felhívták a figyelmet, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése megváltoztatta a szakdolgozók fizetésének bértábla szerinti különbségeit, korábbi arányosságát. Azonban nemcsak nekik, hanem az ágazat összes dolgozójának – a műszaki, ügyviteli és fizikai munkakörben foglalkoztatottaknak is – követelik a 2017-es évre a korrekciót, melyet szerintük egy havi bér váltana ki - írja a Magyar Nemzet.

A magyarok közel harmada súlyos nélkülözésben él, az itteni helyzet a negyedik legrosszabb az EU-ban. Pedig még így is óriási a javulás pár év alatt – írja a HVG.

A magyar átlagkereset töredéke az osztráknak, de a régióban is sereghajtónak számít, és a felzárkózásra évtizedek múlva van csak esély – idézett Csath Magdolna közgazdász egy konferencián elhangzott véleményt a 24.hu-nak. Egy korábbi cikkünkben azt boncolgattuk, helyes gyakorlat-e az, hogy az állami intézményekben a közfoglalkoztatásra hivatkozva szabad nem megadni a minimálbért, a vállalkozásoknál viszont kötelező, pedig ez a kisvállalkozásoknak nehézséget okozhat. Csath szerint azonban a multik és a hazai kis cégek nem ugyanazon a pályán fociznak.

Az elmúlt egy év során több mint hétezer IT szektorban dolgozó munkavállaló hasonlította össze a saját bérét másokéval.

 Módosul a külföldön szolgálatot teljesítő katonák járandósága, új célhelyek is felkerülnek a listára, továbbá növekszik az alapellátmány, viszont csökken az erre vonatkozó rendfokozati szorzószám. Az illetménykiegészítéssel viszont mindenki jól jár – írja a napi.hu.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció