Egy könyvtári dolgozó tavaly novemberben a munkaügyi bírósághoz fordult és azt kérte: semmisítsék meg a közalkalmazotti bértáblát – írja a Népszava.

Érezhetően nőtt az elmúlt pár évben a magyar diákmunkások átlagfizetése. Míg korábban a középiskolás fiatalok és az egyetemi hallgatók egyaránt találkozhattak nettó ötszáz-hatszáz forintos órabérekkel, ma már csak elvétve találni olyat, ahol ezer forintnál kevesebbet ajánlanak a munkáltatók a tanulóknak.

A nagy multinacionális vállalatok jóval kevesebb adót fizetnek, mint a válság előtt, és az így keletkező hiányt a dolgozók fizetik meg – derül ki a Financial Times elemzéséből.

Hosszabb távon is értékálló, az inflációt érdemben meghaladó befektetési eredményeket értek el a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak. A pénztári befektetések reálhozama az elmúlt másfél évtizedben átlagosan 3,5 százalékra rúgott, a tavalyi évben pedig megközelítette az 5 százalékot. A pénztárválasztáshoz a tagoknak a minél hosszabb távú múltbeli teljesítményeket és a különböző pénztári portfóliók jellemzőit célszerű figyelembe venni - adta hírül az MNB – írja a napi.hu.

Érdekes álláshirdetésre bukkantunk a közösségi médiában. Az Országos Rendőr-főkapitányságra (ORFK) keresnek rendszergazdát, a fizetés pedig bruttó 394 ezer forint, plusz cafeteria. A pozíció betöltéséhez nincs szükség diplomára vagy tapasztalatra, csupán egy OKJ-s vagy állami középfokú szakirányú végzettségre.

Magyarországon jelenleg is komoly különbségeket láthatunk a munkanélküliség és a keresetek tekintetében. Vannak megyék, ahol gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot láthatunk (Vas, Veszprém, Pest), miközben máshol 8% feletti munkanélküliséget (Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg) mértek. A nettó kereset több mint 100 ezer forinttal magasabb legjobban fizető régióban, mint a legrosszabbul teljesítő megyében. A munkaerőpiaci folyamatokat a KSH Fókuszban a megyék 2017 I-IV. negyedév című kiadványa alapján mutatja be a Portfolio.

A Lidl Magyarország idén március 1-jével átlagosan 20 százalékkal emeli a 8 órás munkaidőben dolgozó bolti és raktári fizikai munkavállalók, valamint az üzletvezetők bérét – adtuk hírül az MTI alapján január vége felé. A közleményben az is benne volt, hogy ezt követően a bolti dolgozók havi keresete eléri majd a bruttó 290-320 ezer forintot, az üzletvezetők havi fizetése pedig bruttó 658 ezer forinttól 720 ezerig terjedhet – írja a 24.hu.

Jár-e továbbra is az ápolási díj annak, aki súlyosan fogyatékos hozzátartozóját ápolja és időközben öregségi nyugdíjas lesz? - érdeklődött a hrportal.hu egyik olvasója. A választ Farkas András nyugdíjszakértő adta meg.

 Idén átlagosan a cégek 390 ezer forintot költenek egy dolgozó cafeteriájára, 4,5 százalékkal többet, mint 2017-ben – monda el lapunknak Fata László cafeteria-szakértő – írja a Világgazdaság.

Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot – írja a HVG.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció