A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatóit, támogatja őket abban az elszánt küzdelemben, amelyet kitartóan folytatnak intézményük függetlenségéért, a művészet szabadságáért.

Egy évvel ezelőtt, amikor a felsőoktatás egésze az EMMI-től átkerült az ITM-hez, hangot adtunk annak a reményünknek, hogy ez az átalakulás nem az állam felsőoktatásból való további kivonulását és a felsőoktatási dolgozók szerzett jogainak csökkentését készíti elő.

    Az autonómia törvényi biztosítását minden alapítványi egyetemnek!

A Magyar Vegyipari, Energiapari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) kiáll a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai mellett, és minden általuk összeállított követelést támogat.

A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) nevében a szakszervezet elnöksége szolidaritásukról biztosította a 2020. szeptember 2-4-ei önkormányzati köztisztviselői sztrájkban résztvevőket.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) megdöbbenve figyeli, hogy a több mint százötven éves Színház és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) milyen arrogáns támadás érte a fenntartó részéről. Az egyetemi autonómia lerombolása, a szakmai kérések és érvek figyelmen kívül hagyása intő példa lehet a többi átszervezés előtt álló magyar egyetem számára is. 

A jelen nyilatkozatot aláíró 5 magyar szakszervezeti konföderáció kezdeményezi, hogy a Covid-19 járványhelyzet ismételt erősödése miatt Magyarország Kormánya az országos érdekegyeztetési intézményrendszer (VKF és OKÉT) keretei között folytasson érdemi konzultációt a következő negyedév és az előttünk álló két év gazdaság- és munkaerőpiaci védelmének kérdéseiről.

A Munkástanácsok Zala Megyei Szövetségének a Zala megye és Budapest közötti buszközlekedés drasztikus visszavágása miatt indított petíciója során kommentek tömkelegével találkoztunk.

A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy a kormány most beismerte: a tavaszi, tantermen kívüli oktatásból sok hátrányos helyzetű településen élő tanuló kimaradt. Az ő felzárkóztatásukat a szeptembertől végző pedagógusok, az ő munkájukat közvetlenül segítő dolgozók pluszmunkáját el kell ismerni.

Egyetlen kérdést szeretnénk intézni Vidnyánszky Attilához