A Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2022. december 8-i ülésén az alábbi nyilatkozatot fogadta el:

A magyar közoktatás nemzeti ügy, melynek jelenlegi, válságos helyzete – aktuálisan és perspektivikusan is – különleges figyelmet érdemel. A válság megoldása a pedagógustársadalom megalapozott kezdeményezéseinek felkarolása nélkül nem lehetséges.

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya méltatlan és káros lépésnek tart minden olyan intézkedést, amely a hivatásuk felelős gyakorlására törekvő pedagógusok szabad véleménynyilvánítását adminisztratív eszközökkel korlátozza és retorzióval torolja meg.

Támogatásunkról biztosítjuk azokat a tanárokat, akiket a közoktatás érdekében végzett tevékenységük miatt sérelem ért. Meggyőződésünk, hogy a közoktatás minden további fejlesztésének előfeltétele a tanárok anyagi megbecsülésének tartós, időtálló rendezése. Ennek megfelelően a pedagógusok fizetését a lehető legrövidebb időn belül fel kell emelni legalább a velük azonos szintű képzettséggel rendelkező szellemi foglalkozásúak fizetésének átlagára.

A pedagógusok nemcsak értelmiségi létet biztosító bért és nagyobb erkölcsi megbecsülést érdemelnek, hanem tudományosan megalapozott, korszerű közoktatást, valamint oktatómunkájukban szabadságot is; teljesítményük hiteles értékelése mellett. Mindazt, amit a Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiuma, valamint Közoktatási Elnöki Bizottsága korábban részletesen kifejtett, a Filozófiai és Történettudományok Osztálya messzemenően támogatja és az illetékesek figyelmébe ajánlja, mivel a közoktatást sújtó válság megoldásának elengedhetetlen feltétele a tudományos-szakmai elmélyültséggel végzett helyzetelemzés, a nyílt véleménycsere és a megoldáskeresés operatív szándéka.

Ebben a munkában a Filozófiai és Történettudományok Osztálya – támaszkodva Pedagógiai Tudományos Bizottsága széleskörű elméleti tudására és gyakorlati tapasztalataira, valamint együttműködve a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságával és más testületeivel – a maga szellemi eszközeivel, ahogy eddig is, részt kíván és tud venni a válság további elmélyülésének megakadályozása érdekében.