Nem annyira egyszerű a megbízási díj szabályozása, mint azt gondolhatnánk: több jogszabály is tartalmaz a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket – írja az ado.hu.

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjai jövőre várhatóan vizsgálni fogják a munkajogban a felmondás és a joggal való visszaélés vitatott kérdéseit.

Az év végi céges rendezvények, jutalmak, üzleti és dolgozói ajándékok megtervezésekor célszerű ezek adóterhére is gondolni. Ehhez nyújt segítségek az MKVKOK írása az ado.hu oldalán.

Mivel a nyugdíjba vonulás egyik kötelező előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya, azaz a keresőtevékenység befejezése a nyugdíj megállapítás időpontjára nem meglepő az az olvasói igény, hogy ezzel a kérdéssel egy kicsit bővebben foglalkozzunk a lehető legjobb felkészülés, előkészület érdekében – írja a munkajog.hu.

 Az Mt. főszabálya, hogy a jognyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül tehetik meg a felek, és ettől csak fontosabb esetekben tér el. Azaz, általában véve jognyilatkozatot, akár szóban, akár ráutaló magatartással is lehet tenni. Kiemelt jelentőségére tekintettel mind a munkaviszony létesítése, mind annak megszüntetése azonban írásbeli formához kötött, amelynek elmaradása érvénytelenséghez vezet, vagy legalábbis vezethet, ahogyan azt az alábbiakban látni fogjuk – fogalmaz cikkében a munkajog.hu.

Nem árt tudni, hogy a céges karácsonyi partikon nem magánemberként, hanem munkavállalóként veszünk részt. A túlzott alkoholfogyasztásnak és a pletykáknak is lehetnek munkajogi következményei – írja a munkajog.hu.

A hallgatók szakmai gyakorlaton való részvételét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatási szakképzéssel és a felsőoktatáshoz kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szabályozza. A hallgatók gyakorlati foglalkoztatásával kapcsolatban speciális adó- és járulékszabályok vannak érvényben - írja a HR&Munkajog.

Közeledik a december, ami a céges rendezvények egyik legfontosabb időszaka. Kezdve a Mikulás-, folytatva a karácsonyi partival. Van munkáltató, amelyik egy egyszerű koccintással, év végi értékeléssel megoldja az ünneplést, sokan azonban még hisznek abban, hogy ezek az alkalmak összetartó erőt jelentenek. Egy-egy rendezvény megszervezése kreativitást, ötletet és nem kevés időt igényel. Akadnak olyan vállalkozások, amelyek megkérdezik a munkavállalók véleményét a karácsonyi ünnepség szervezése előtt, sokan azonban biztosra mennek, és maradnak a jól bevált, hotelben tartott rendezvénynél – írja a munkajog.hu.

A 10 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság szakmai sorozatának első kiadványát a munkahelyi zaklatás témakörében készítették el a hatóság munkatársai. A munkaviszony jellegéből és a munkahelyek hierarchikus szervezeti felépítésből adódóan a foglalkoztatásban a zaklatás előfordulási aránya – egyéb területekhez képest – igen magas. A zaklatással kapcsolatos ügyek többsége a foglalkoztatáshoz kötődik az EBH esetjogában is. A munkajog.hu cikksorozatának második részében a munkahelyi zaklatás felelősségével foglalkozunk és megtudhatja azt is, ki lehet az áldozat és a zaklató?

Mennyi munkabért kell fizetni, kell-e szerződést kötni és korlátozva van-e, hogy főt lehet felvenni? Ezekre a kérdésekre is választ adott a HVG.