Szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet az, amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik – olvasható dr. Schnider Marianna, az SzMDSz érdekvédelmi alelnökének blogbejegyzésében.

Míg az ügyelet esetében a munkáltató meghatározhatja a rendelkezésre állás helyét, addig a készenlét esetében a munkavállaló jogosult meghatározni a tartózkodási helyét oly módon, hogy a munkáltató utasítása esetén munkavégzésre azonnal rendelkezésre tudjon állni – íja a munkajog.hu.

Avagy a kiadatlan szabadnapok sorsa a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseinek tükrében – írja a munkajog.hu.

A munkavállaló gyermektartásdíj fizetésére kötelezett, havi 200 ezer forint összegben. Nincs ennyi jövedelme, milyen maximális összeg vonható le (50 százalék)? – kérdezte munkáltatója. Hozzátéve: a dolgozónak van más ügyben végrehajtása is, milyen mértékig lehet levonni, ha már az 50 százalék terhelt a gyermektartásdíj miatt? Az olvasói kérdésre Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az Adózóna oldalán.

A jövő évi költségvetést a kismamák felmondási védelmének újraírása is megalapozza - legalábbis ebbe a salátatövénybe került ez a tétel is – olvasható a munkajog.hu cikkében.

A közszférában és a versenyszférában is dönthet úgy a munkáltató, hogy egy álláshelyet valamilyen okból kifolyólag nem határozatlan, hanem határozott idejű foglalkoztatási jogviszony keretében szeretne betöltetni. Erre mindkét szférában van lehetőség, azonban ennek törvényi feltételei a munkáltató személyének különbözősége miatt eltérnek – írja a munkajog.hu.

Automatikusan jár a végkielégítés, ha a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg? Jár-e végkielégítés, ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg? Miért kaptam kevesebb végkielégítést, mint amennyit a törvény előír? A kérdésekre a munkajogportál cikkében keresi a válaszokat a szakértő.

A szakszervezet tisztségviselője felmondásához szükséges egyetértő nyilatkozat pótlására a bíróság részéről akkor kerülhet sor, ha annak megtagadása nyomós közérdeket, a munkáltató különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu oldalán.

A beharangozott nagy cafeteriaváltozásokat még nem tartalmazza az adótörvény tervezete, apróbb módosítások azért vannak – írja az ado.hu.

Néhány napja volt Anyák napja - ünnepünk alkalmából tekintsük át, hogyan érinti a nyugdíjra jogosító szolgálati időt a gyermekszülés, gyermeknevelés – olvasható az ado.hu-n.