A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni [Mt. 95. § (1) bekezdés]. Azonban némileg eltérő szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkaidőkeret tervezett vége előtt szűnik meg. A munkajog.hu oldalán részletet közöltek a Bérszámfejtés a gyakorlatban című könyvből.

A munkáltató kártérítési felelőssége szigorú, objektív alapú felelősség. Főszabály szerint a munkáltató köteles a munkavállalónak minden, a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárát megtéríteni. A munka törvénykönyve azért bizonyos esetekben mentesíti a munkáltatót a kártérítési felelősség alól – írja a munkajog.hu.

Ezeket jó, ha tudja a fegyelmi büntetésről, a bérlevonásról, a munkaközi szünetről és a leltárfelelősségről – írja a 24.hu.

2016. május 1-jén lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI. törvény, amely jelentősen átalakítja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt. A jogszabályváltozás átalakítja a megváltozott munkaképességű személyeket megillető pénzbeli ellátásokat. Az ellátások minimum és maximum összegének értékállósága biztosítása érdekében a törvény megváltoztatta ezen összegek vetítési alapját – írja a munkajog.hu.

Elengedhetetlen, hogy a többi terület mellett a munkaügy és bérszámfejtés is a jogszabályoknak megfelelően, a lehető legoptimálisabban és költséghatékonyan működjön. Ennek biztosításához nyújthat segítséget a munkaügyi és bérszámfejtési terület átvilágítása.  Ugyanakkor az átvilágítás hatékony segítséget nyújthat a terület megismeréséhez a vállalkozáshoz érkező új vezető számára is – írja a munkajog.hu.

Egyre több munkahelyen alkalmaznak térfigyelő kamerákat, aminek számos előnye lehet, de ha nem megfelelően használják őket, a dolgozók csak a hátrányokat tapasztalják majd – írja a femina.hu.

Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a biztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállaló milyen módon jogosult árhoz nyújtott támogatással, illetve részleges térítés mellett igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat, mikor jogosult utazási költségtérítésre, valamint milyen keretek között van lehetőség a méltányosság alkalmazására – írja a munkajog.hu.

Időről-időre sokan próbálnak megoldást találni arra a problémára, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjához még hiányzó jogosultsági időt hogyan lehetne megszerezni.  A megoldás nem könnyű még akkor sem, ha a jogosultsági időből csak egy kicsi hiányzik. Többen gondoltak arra, hogy szolgálati idő szerzésére vonatkozó megállapodás kötéssel lehetne rendezni a kérdést – olvasható a munkajog.hu oldalán.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt a volt munkáltatót elmaradt bér és annak kamatai kifizetésére kötelezte a bíróság. Az elszámolással kapcsolatos olvasói kérdésekre Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt az adozona.hu oldalán.

Nem minősült közhelyszerű felmondási indoknak, ha hosszú magánjellegű telefonok, internetezés, vélt sérelmek ismételgetése miatt mondtak fel a dolgozónak. A Kúria ítélete a munkajog.hu olalán.