A munkahelyi diszkrimináció valódi problémát jelent ma Magyarországon, és  felszámolása igen sok nehézségbe ütközik. A munkavállalók általában tartanak a munkáltatóktól, a munkahelyük elvesztésétől, így inkább elszenvedik a hátrányos megkülönböztetést, és inkább hallgatnak, mintsem a jogot állítanák maguk mellé – írja a munkajog.hu.

Reménykedhetünk-e, hogy több lesz a nyugdíjunk? Érdemes-e újraszámoltatni a nyugdíjat, ha rokkantnyugdíjas eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt? Nagyon sokakat foglalkoztat a kérdés, amelyre Winkler Róber, az adozona.hu nyugdíjszakértője adja meg a választ.

A felmondást hónapokkal megelőző tájékoztatás, ami a jogviszonyt érintő változtatások lehetőségére vonatkozott, a várandó nő munkaviszonyának megszüntetésére irányuló kifejezett szándékként nem értékelhető. A Kúria elvi jelentőségű határozata, melyet a munkajog.hu is ismertetett.

Keresőképtelenséget eredményező betegség esetén rövidebb, vagy elhúzódó kezelés esetén akár hosszabb időre is kieshet a munkavállaló a munkavégzésből, mivel ilyenkor a törvény alapján mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól. Azonban akár nátháról, akár egy hosszabb lábadozást igénylő gerincműtétről legyen szó, keresőképtelen betegség esetén a munkavállalónak és a munkáltatónak is vannak munkaviszonyból eredő, jogszabályon alapuló teendő – olvasható a munkajog.hu.

A jogalkotó lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra, hogy egyoldalú utasításával a munkavállalót ideiglenesen, munkaszerződésétől eltérően, más munkakörben, más munkahelyen (kiküldetés), illetve más munkáltatónál (kirendelés) foglalkoztassa. Az Mt. – szakítva a korábbi széttagoltsággal – egységesen rendezi a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályait és az 1992. évi Mt. önálló jogintézményei helyébe egységes szabályokat léptet – olvasható a munkajog.hu.

Behívásos munkaviszonyban hogyan kell bért fizetni, szabadságot és betegszabadságot kiadni? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az adozona.hu oldalán.

A munkajog.hu cikke ismerteti, valamint annak kapcsán elemzi a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) releváns rendelkezéseit.

A munkabér kifizetésére a munka törvénykönyve jogi garanciákat tartalmaz, melyek a nemzetközi munkaügyi egyezmények valamint az EU-irányelvek átvételével, érvényesítésével kerültek be a hazai jogba. A munkabér védelmével kapcsolatban a munka törvénykönyve rendelkezik a munkabér megállapításáról és kifizetéséről. A munka törvénykönyve számos szabályozást tartalmaz arra, hogy a munkabért mikor, milyen formában, milyen rendszerességgel kell kifizetni, valamint arról is rendelkezik, hogy az elszámolás és az ehhez köthető munkavállalói tájékoztatás hogyan történjen. A munkabér védelmét biztosítják a jogalap nélküli (téves) kifizetés esetére előírt visszakövetelési szabályok is. A munkajog.hu cikke a bérfizetésre vonatkozó előírásokat tekinti át, melyek minden munkavállaló számára fontosak lehetnek, annál is inkább, mert az új munka törvénykönyve 2012. július 1-jétől több ponton is új szabályokat tartalmaz.

A munkaügyi jogsértések között még mindig a munkaszerződés és a bejelentés nélküli foglalkoztatás dominál, de a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok megszegése is gyakori jelenség. A jogkövető munkáltatók versenyhátrányba kerülnek – írja a jogiforum.hu.

Naponta tapasztaljuk olvasóink kérdéseiből, hogy sokak számára nagy fejtörést okoz a családi kedvezményre vonatkozó előírások közötti eligazodás. Az adozona.hu cikke a 2015. évi adóbevallás, munkáltatói adó-megállapítás elkészítéséhez egy konkrét példán mutatja be, hogy az érintettek családi helyzetében bekövetkezett változások esetén mi mindenre kell figyelni a szabályok helyes alkalmazásához.