Semmisnek tekinthető-e a munkaviszony határozott idejűvé módosítása, ha az a jóerkölcsbe ütközik? A Kúria jogesete a munkajog.hu oldalán.

A munkaügyi hatóság március végétől két héten át több mint ezer vállalkozásnál ellenőrizte a munkabérrel kapcsolatos szabályok betartását. A szabálytalanságok száma nőtt az idei első negyedévhez képest. A leggyakoribb jogsértések közé tartozott a garantált bérminimumra, a minimálbérre, valamint a pótlékokra vonatkozó rendelkezések megszegése, vagy például a bérjegyzék hiánya – olvasható a munkajog.hu cikkében.

Férfi munkavállaló – aki táppénzen van – június 3-án tölti be a 63. életévét, eléri a nyugdíjkorhatárt, szeretne nyugdíjba vonulni. A munkáltatónak mit kell tennie? Táppénz alatt kijelentheti a munkavállalót, majd vissza kell jelentenie munkaviszony melletti nyugdíjasként? Ha megszűnik a munkaviszony, nyugdíjat fog kapni a munkavállaló, és táppénzt nem? Olvasói kérdésére Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol az adozona.hu oldalán.

Az ülnöki tevékenységet végző munkavállaló közszolgálati jogviszonyát a munkáltató megszüntette. A munkavállaló szerint jogellenesség történt, a felmentés továbbá az egyenlő bánásmód követelményét is megsértette, ezért nem vagyoni kártérítést követelt. A keresetet a bíróság elutasította. Kúria jogesete a munkajog.hu oldalán.

Egy munkaviszony felszámolásának legkevesebb problémával, hibalehetőséggel járó módja kétség kívül a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése. Ha a felek a megállapodás keretében a munkaviszony megszüntetésének paramétereire vonatkozóan konszenzusra jutnak, és a kiléptetésre, elszámolásra ennek megfelelően sor is kerül, a békés elválás főszabály szerint biztosított, azonban közös megegyezés esetén is merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek utóbb a megállapodás megtámadására adhatnak alapot. Mely esetekben fordulhat ez elő és mi ilyenkor a teendő? – a kérdésre a munkajog.hu keresi a választ cikkében.

A raktárból eltűnt bizonyos mennyiségű árukészlet. A vezetőség lopással gyanúsítja a dolgozókat. A múlt héten pénteken egy gyűlésen bejelentették, hogy ha néhány napon belül nem kerül elő az elkövető, illetve az elkövetők, akkor a raktárban dolgozók következő havi béréből részarányosan levonják az “okozott kárnak” megfelelő összeget. A felvetett problémára a munkajogportal.hu szakértője keresi a jogi megoldást.

A munkaviszony egyoldalú jognyilatkozat útján felmondással és azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. Mindkét jogcímnek vannak indokoláshoz kötött és nem kötött tényállásai – írja a munkajog.hu.

Jogutódlás következtében a munkáltató egyoldalúan módosította dolgozója kinevezését, aki így illetménytől esett el – olvasható a munkajog.hu oldalán.

Versenytilalmi megállapodást általában vezető beosztású munkavállalókkal, vagy olyan dolgozókkal szoktak kötni, akik munkájuk révén fontos és bizalmas információkhoz vagy know-how-hoz férnek hozzá. Kivételes esetben egy rövidebb alkalmi munka során is szert tehet a munkavállaló olyan ismeretekre, melyek birtokában a konkurenciához átcsalogatott munkavállaló hátrányos helyzetbe hozhatja volt munkáltatóját. Vajon köthető-e versenytilalmi megállapodás az ilyen esetek kivédésére? A munkajog.hu cikkében erre keresi a választ.

Külföldi tulajdonú cégeknél, vagy külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatásánál gyakori eset, hogy egyes okiratok nem magyar nyelven készülnek. A munkajog.hu cikkében áttekintették, hogyan lehet érvényesen írásban nyilatkozatot tenni nem magyar nyelven, a magyar munkajog alapján.