Az alábbiakban a Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban c. könyvből közlünk részletet, melyből megtudhatja, hogy a munkabér elszámolása érdekében milyen adatkezelési műveleteket szükséges elvégezni. A munkajog.hu részletet közölt a Személyes adatok kezelése a munkaviszonyban c. könyvből.

Másképp látta az ügyet a Kúria, mint a másodfokú bíróság. A Kúria szerint ha a munkáltató csak alternatívaként ajánlja fel a közös megegyezést az azonnali hatályú felmondás mellett, akkor az nem tekinthető a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezésnek. Jogeset a munkajog.hu-n.

Figyelembe kell-e venni a kereseti korlátnál az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló esetében, s ha igen, akkor a teljes kifizetett összeget vagy csak a mentesített keretösszeg feletti részt? – kérdezte egy olvasó. A kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária, az adozona.hu munkajogász szakértője válaszolt.

A nem megfelelő munkavégzés felmentési okra alapított felmentés tekintetében is vizsgálni szükséges, hogy fennáll-e a különösen indokolt eset, amennyiben a közalkalmazott felmentési korlátozás alatt áll – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu oldalán.

A polgári jogban, ha egy megállapodás érvénytelen, akkor az azt jelenti, hogy bírói úton nem kikényszeríthető, vagyis az érvénytelen ügyletnek nincs kötelemkeletkeztető hatálya. A munkajog érvénytelenségi rendszere polgári jogi szabályokra épül, ám figyelembe veszi a munkajog, mint speciális jogág sajátosságait – írja a munkajog.hu.

 A Kjt. szerint főszabály, hogy a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre – írja az szmdsz.blog.

Aki más EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy olyan államban szerez egészségbiztosítási jogosultságot, amellyel az ellátások biztosítására nemzetközi egyezményünk van, annak az egészségbiztosítási ellátásra szerzett jogosultságát be kell jelenteni az egészségbiztosítóhoz – olvasható az OEP honlapján.

Kompenzáló pihenőidő, visszavonható felmondás várandósság esetén, férfiak és nők egyenlő bánásmódja, készenléti jellegű munkakör - Uniós kötelezettségek mentén módosul a Munka törvénykönyve. Országgyűlés előtt a javaslat. - Mit tartalmaz a T/10536. számú költségvetési salátatörvény? - A legfontosabb változások  a jogiforum.hu cikkében.

Az előző bejegyzésben megvizsgáltuk, milyen speciális szabályok mellett lehetséges, hogy valaki olyan nyelven tegyen jognyilatkozatot, amelyet nem ért – írja a munkajog.hu. A gyakorlatban az is számos vitát válthat ki, ha a másik fél használ olyan nyelvet a nyilatkozattételnél, amelyet a címzett nem ért. Vajon szabályos lehet így a közlés?

A munkáltató a határozott idejű munkaszerződés lejárta előtt megszüntette a munkavállaló munkaviszonyát. A felek közti távolléti díjjal és prémiummal kapcsolatos vitája a Kúrián kötött ki – írja az adozona.hu.