Amennyiben a munkáltató a rendkívüli felmondás helyett hozzájárul a munkavállaló kérésére a munkaviszony közös megegyezéses megszüntetéséhez, utóbb a felperes azt nem támadhatja azon az alapon, hogy az ő szándéka nem irányult jogviszony megszüntetésre. Jogeset a munkajog.hu oldalán.

A munkaügyi felügyelet éves ellenőrzési tervében őszre esik a szabadság kiadására vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata. Érdemes tehát különös figyelmet fordítani arra, hogy munkáltatók kiadják a dolgozókat adott évben megillető szabadságot, ha pedig ez teljes mértékben nem lehetséges, arról a munkavállalóval jogszerűen megállapodjanak-írja az adózóna.

A bíróságon ellátott ülnöki tevékenység nem minősül az egyenlő bánásmód törvény szerinti egyéb helyzetnek. A diszkriminációra hivatkozó fél azonban bizonyíthatja, hogy a tevékenységével összefüggésben a munkáltató joggal való visszaélést követett el – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu oldalán.

A kormány pénteken benyújtotta a parlamentnek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosítását célzó törvényjavaslatát, a módosítással egyebek mellett egyértelművé válik, hogy egyes foglalkoztatást elősegítő támogatásokra mely európai uniós szabályok érvényesek.

 Az üzemi tanács jogköre elsősorban tájékozódási, véleményezési jogosultságokra korlátozódik. Bizonyos esetekben azonban a munkáltató és az üzemi tanács csak közösen, egyetértésben dönthet. E körbe egyaránt tartoznak a felek kapcsolatrendszerét és az egyes munkavállaló egyéni munkaviszonyát érintő kérdések is – írja a munkajog.hu.

Ha nem jelzi távolmaradását a munkavállaló, sőt később sem veszi fel a kapcsolatot a munkahelyével, akkor a munkáltatónak egy idő után valamit lépnie kell – írja a lokal.hu.

 A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának átszállásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik a munkajog.hu legújabb cikkében.

A családi gazdaság tagjainak jövedelme az adóév utolsó napján meglévő létszám alapján állapítható meg, nincs jelentősége annak, hogy a tagok mikor léptek be a családi gazdaságba, és annak sincs, hogy az év közben belépőhöz köthetően mikor érkezett bevétel, és mikor merült fel költség. Annak viszont nagy jelentősége van, hogy a tagok milyen lakcímre, illetve tartózkodási helyre vannak bejelentve, mivel feltétel a közös háztartás.

 Mivel a munkáltatók többsége nem tart őszi szünetet, az óvodás és iskolás gyermeket nevelő munkavállalók számára komoly szervezést igénylő feladat lehet ilyenkor – illetve bármely más iskolai szünetben – a gyermekfelügyelet megoldása. Mit tehet az a munkavállaló, aki nem tud hadra fogni egy tettrekész nagyszülőt vagy egyéb gyermekvigyázót? Megengedi-e a munkajog, hogy szükség esetén akár magával vigye a gyermeket a munkahelyére? Milyen jogcímen maradhat vele otthon, ha szabadságaiból nem futja a sok szünnapra? A munkajog.hu e kérdésekre keresi a választ cikkében.

Mi az osztalék és mikor, hogyan kell adózni utána? Mikor kell ehot is fizetni és mikor nem? Az ado.hu az osztalékból származó jövedelem adózásának szabályait tekintette át.