Elszámoltatná a kormányt és a miniszterelnököt a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy „vajon hány országnak, mennyi cégnek adta el a nemzetközi átlagbérnél jóval kevesebbért a magyar munkavállalókat”. Ezt annak kapcsán tette közzé a szövetség, hogy Orbán Viktor tegnap egy rádióinterjúban elismerte, van olyan ország – konkrétan a svédekről beszélt –, amelyiknek azért vannak befektetői Magyarországon, mert a kormány elfogadta, sőt hozzájárult egyebek között ahhoz, hogy kevesebb bért fizessen a magyar munkavállalóknak, mint otthon. A MASZSZ a hazai bérek és azok rendezése témában nyilvános vitára hívja a kormány illetékesét – olvasható a napi.hu-n.

Az Európai Unió 16 országában, köztük Magyarországon is hatályba lépett egy olyan szabályozási rendszer, amely jelentős mértékben megnöveli a külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó adminisztratív terheket és kötelezővé teszi a foglalkoztatás helyén irányadó egyes munkajogi normák alkalmazását. Azon cégek, amelyek nem tesznek eleget az előírt kötelezettségeknek, akár 500 ezer eurós bírsággal is számolhatnak – írja az adozona.hu.

A munkáltató a munkavállaló rendelkezésre bocsátott eszközök használatát általános jelleggel jogosult ellenőrizni, amely jogosultság kiterjed az elektronikus levelező rendszerben szereplő levelekre is. Az ellenőrzés azonban nem jelenti azt, hogy a munkáltató korlátozás nélkül betekintheti a munkavállaló levelezésébe  írja a munkajog.hu.

2016. szeptember 1-től módosultak az iskolaszövetkezet keretében történő munkavégzésre vonatkozó szabályok – írja az ado.hu.

Egy munkavállalónak – elméleti jelleggel – korlátlan számú munkaszerződése, és ezzel munkaviszonya állhat fenn egyidejűleg, egészen addig, amíg az azokban foglalt kötelezettségeit, egymástól függetlenül teljesíteni tudja. Ettől élesen meg kell különböztetnünk azt a helyzetet, amikor a munkavállaló ugyan több munkáltató javára végez munkát, de azt csak egy munkaszerződés – azaz egy munkaviszony – keretei között teszi – olvasható a munkajog.hu-n.

A munka törvénykönyvének deklarált célja a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályainak megállapítása, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági és szociális érdekeire. E fennkölt és aligha vitatható célkitűzést a törvénynek nem minden rendelkezésében sikerült maradéktalanul érvényesíteni. Az új törvény egyik erősen vitatható szabályát a munkaidő fogalmának meghatározása jelenti – írja a das.hu.

 Sok munkáltató figyelmét elkerülte, hogy az új munka törvénykönyve bevezetett egy új jogintézményt, a méltányos mérlegelés elvét. Például megtagadhatja-e az éjszakai műszakot a három kisgyermeket egyedül nevelő minimálbére édesanya? Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd, a Personal Hungary Emberi erőforrás Menedzsment Szakkiállítás munkajogi szekciójának vezetője mutatja be ezt a jogelvet a munkajog.hu oldalán.

Közeledik az év vége, és bár nincsenek új szabályok a szabadságolásban, érdemes rendbe tenni a dolgot, például azt, hogy hány nap maradt, mikor lehet kivenni, át lehet-e vinni – írja a napi.hu.

Gyakran felmerülő kérdés az, amely arra vonatkozik, hogy a korhatár előtti ellátás megállapításához a vállalkozói jogviszonyt meg kell-e szüntetni, vagy ahogy az az öregségi nyugdíj megállapításánál történik, a vállalkozói jogviszony átalakul kiegészítő tevékenységű jogviszonnyá – írja az ado.hu.

A munkaügyi hatóság – a 2016. évi munkaterv szerint - a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést 2016. június 20. és július 8. között lefolytatta. Ezt a célzott vizsgálatot a munkaügyi hatóság minden évben megtartja, így a tavalyi (2015. június 22. és július 10.) és az idei ellenőrzés során szerzett reprezentatív adatok összehasonlítása rámutathat e tárgykörben a foglalkoztatási gyakorlat alakulására – írja a munkajog.hu.