Elsőre egyszerűnek tűnhet a fenti kérdés, de számos olyan időtartam van a munkanap folyamán, aminek munkajogi megítélése sokszor nem egyértelmű a munkaviszony alanyai számára. A munkaidő fogalmának és tartalmának tisztázása azért is fontos, mert ez alatt az idő alatt mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak számos, törvényből fakadó kötelezettsége keletkezik – írja a munkajog.hu.

A visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma a jogalkotással szemben fogalmaz meg követelményeket, abból a jogalkalmazó kedvezőbb szabályalkalmazására vonatkozó kötelezettségét levezetni nem lehet. A Kúria elvi határozata a munkajog.hu-n.

Mikor kezdődik és mikor ér véget a próbaidő? Hogyan alakul az időtartama, ha meghosszabbítják a felek? Fontosak a számítási szabályok, hiszen próbaidőre hivatkozással indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani csak a próbaidő tartama alatt lehet – írja a munkajog.hu.

Létesíthet-e munkaviszonyt a családi gazdálkodó házastársa a családi gazdálkodóval, ha nem tagja a családi gazdaságnak? Kötelező-e, hogy a házastárs is a családi gazdaság tagja legyen, ha ott dolgozik? Ha a családi gazdaság tagja a házastárs, akkor lehet-e ugyanott munkaviszonyban? A kérdésekre a munkajog.hu szakértője keresi a választ.

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony a munkavállaló és a munkaadó oldaláról? Mi mindent kell rendezni ahhoz, hogy távozzunk a cégtől? – a többi közt ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Vissza kell-e fizetni kedvezményes öregségi nyugdíját a közös megegyezéssel elbocsátot, de később visszavett dolgozónak? – írja a munkajog.hu.

A munkaviszony jogellenes megszüntetésekor a munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállaló kárát, vagyis a munkavállaló vagyonában bekövetkezett olyan csökkenést, amelynek oka a jogellenes jogviszony-megszüntetés. A kárt okozó munkáltató köteles bizonyítani, hogy a munkavállaló nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu oldalán.

Nem szabadidő a munkavállalók utazási ideje, amennyiben állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel nem rendelkeznek - szögezi le az Európai Unió Bírósága. Az Európai Unió új munkajogi irányelve munkaidővé teszi az ingázást. A magyar munkajog harmonizációja még várat magára – olvasható a Jogi Fórumon.

A munkaerő-kölcsönzés ma Magyarországon a leginkább leterjedt atipikus foglalkoztatási forma, ami a nehézségek ellenére a kölcsönadónak és a kölcsönbe vevőnek is előnyös megoldás. A munkáltatóknak ugyan leginkább hátrányokkal jár az ilyen típusú foglalkoztatás, de akadnak előnyök is – írja a munkajog.hu.

A munka törvénykönyve definíciója szerint a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. Ám sem a meghatározás, sem a részletszabályok nem rögzítik pontosan, hogy a távmunkás munkavégzési helye hol lehet – írja a munkajog.hu.