Csupán ezért a mulasztásért nem fogják megbírságolni a munkavédelmi képviselők választását elmulasztó cégeket - tájékoztatta a HR Portált a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása arról, hogyegy munkáltató a munkavállalók fényképét jogszerűen milyen célból kezelheti, és azt hogyan használhatja fel.

A kérdés azokat foglalkoztatja elsősorban, akik a nyugellátásuk, illetve egyéb ellátásuk (pl. korhatár előtti ellátás) mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt egy meghatározott összegig szerezhetnek jövedelmet, ennek túllépése esetén a kettős jövedelem, a kereset és az ellátás együtt már nem jár – írja a munkajog.hu.

Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók döntése szerinti munkáltató fizeti meg a munkavállaló bérét. Hogyan rendezik ezt a munkáltatók egymás között? Hogyan téríti meg a másik munkáltató az általa végeztetett munkára eső bérrészét? – kérdezte az adozona.hu olvasója. Dr. Kéri Ádám, munkajogász szakértő válaszolt.

Üzemi balesetet követően felmondott munkavállalójának a munkáltató, mi lesz a dolgozó baleseti táppénzével? Olvasói kérdésre Széles Imre tb-szakértő válaszolt az adozona.hu-n.

A munkaszüneti napi munkaidő – a munkaszüneti nap jellegéből adódóan – a leginkább korlátozott, és a legmagasabb bérpótlékkal díjazott munkavégzés. A munkajog.hu ismerteti a munkaszüneti napi munkavégzés elrendelésére, illetve annak díjazására vonatkozó szabályokat.

A munkavállaló korábbi, írásbeli figyelmeztetéssel szankcionált valamely magatartása önállóan nem képezheti később felmondás indokát, de egy hasonló magatartás miatt történő felmondás megalapozottságát alátámaszthatja – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu cikkében.

Az Mt. szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve –, alapbér illeti meg. Az állásidőre járó díjazás fizetési kötelezettség a gyakorlatban számos okból felmerülhet, amelyek közül a leggyakoriabbakat igyekszünk röviden összefoglalni – írja a munkajog.hu.

A Bundesarbeitsgericht  előzetes döntéshozatalra irányuló kérelmét egy fekvőbeteg klinikát működtető vállalkozás és e vállalkozás személyzeti képviseleti szerve közötti peres eljárásban terjesztette elő, mivel a képviseleti szerv megtagadta a hozzájárulását, hogy egy nonprofit közösség, egyesületi tag ápolónőt a vállalkozás és az egyesület közötti megállapodás alapján, hosszú távon a klinika részére kikölcsönözzenek – olvasható a munkajog.hu cikkében.

Telefonálás munkaidőben és azon kívül – két különböző eset azonos szabályokkal, melyek alapvető eleme az együttműködési kötelezettség. Amikor munkaidőben a munkavállalók telefonálnak magánügyben, illetve amikor munkaidőn kívül a munkáltató munkaügyben keresi a dolgozót – olvasható a HVG cikkében.