A munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) 2016. július 8. napján ismételten módosult. A munkavédelmi képviselőkre vonatkozó változásoknak megfelelő új szabályozás kialakításának, vagy a régi szabályok kiegészítésének a törvénymódosítás hatálybalépését követő hat hónapon belül szükséges eleget tenni.

Edzésre járó gyerek, napi gondozásra szoruló szülő, csőtörés a nyaralóban, szakorvosi vizsgálat délelőtt és társaik. Meddig kell tekintettel lenni a munkáltatónak a munkavállaló személyes körülményeire? Kötelező-e alkalmazkodni a munkaviszonyban a munkavállaló egyéb kötelezettségeihez, vagy mindez „egyéni szociális probléma”? – a kérdésekre a munkajog.hu szakértője keresi a választ cikkében.

Amíg országosan a vállalatok mintegy negyede, addig Budapesten közel egyharmada feketén foglalkoztatja munkavállalóit – mondta a Rádió Orientnek Sabacz Róbert, a Munkaügyi Ellenőrzési Osztály főosztályvezető-helyettese. Kiemelte: az illegális foglalkoztatás melegágya még mindig az építőipar, de sok ilyen esetet tárnak fel a kereskedelemben és a vendéglátóiparban is.

Komoly hátránnyal kell számolnia, ha nem tudja, milyen papírokra van szüksége munkaviszony létesítésekor. A munkavállaló ugyanis kötelezhető korábbi munkahelyi papírjainak a bemutatására/átadására, másrészt jól felfogott érdeke, hogy tudja igazolni például a biztosítási jogviszonyát vagy azt, hogy nincs tartozása. Mire hivatkozhat a munkáltató, illetve a munkavállaló? Olvasói kérdésére dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt az adozona.hu oldalán.

A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. Ezért ha a munkáltató a határozott időre kötött munkaszerződés jó erkölcsbe ütközését állítva azt a határozatlan időre szóló jogviszony indokával számolja fel és alkalmazza annak jogkövetkezményeit, a jogviszony jogellenes megszüntetésének kimondása iránt indított perben bizonyíthatja azon körülményeket, amelyet a semmisség megállapítására indították – a Kúria eseti döntése a munkajog.hu oldalán.

Mikor lehet jogot formálni a karácsonyi extra juttatásokra? Lehet-e jogot alapítani egy bevett munkahelyi juttatási gyakorlatra? Hogyan térhet el a korábbi gyakorlatától a munkáltató? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a munkajog.hu.

A nagymértékben megromlott egészségi állapot miatt huzamos ideig, akár évtizedekig is szükség lehet egészségromlás miatti pénzbeli ellátások igénybevételére. Ilyen esetben fontos lehet annak ismerete, hogy ez az időszak majdani nyugdíjunkhoz szolgálati időnek minősül-e – írja az ado.hu.

Egy szakmai cikk megírása során egyedi ügyből néha messzemenő következtetésekig lehet eljutni. Egy közalkalmazott az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megalapozó körülmény miatt történő felmentését kifogásolta amiatt, mert álláspontja szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója tévesen állapította meg a közalkalmazotti jogviszonya kezdetét, ebből következően az öregségi nyugdíjkorhatár elérését. Ezen túlmenően – méltányosságra hivatkozással – kérte továbbfoglalkoztatását, figyelemmel arra, hogy meg kívánja szerezni a közalkalmazottakat 40 éves jubileumi jutalomra jogosító 35 év szolgálati időből hátralévő három hónap szolgálati időt – olvasható a munkajog.hu cikkében.

Hol húzódik a véleménynyilvánítási szabadság határa a munkaviszonyban? Honnan beszélhetünk a jó hírnév vagy a munkáltató jogos gazdasági, szervezeti érdekeinek megsértéséről? A kérdésekre a munkajog.hu cikkében keresi a választ a szakértő.

A munkavállalói kötelezettségszegéseknek ezernyi formája lehet, és meglehetősen széles a munkáltató által alkalmazható szankciók skálája is. Az alábbiakban általános jelleggel tekintjük át, a jogkövetkezmények milyen főbb kategóriái jöhetnek szóba, ha a munkáltató nem akar válasz nélkül hagyni egy kötelezettségszegést – írja a munkajog.hu.