Mielőtt megszerveznénk a közös vitorlázást, gokartozást, vagy bortúrát, érdemes áttekinteni a kapcsolódó adózási szabályokat, mert sajnos ez is a csapatépítőre szánt keretet terheli. Az első lépés a csapatépítő tréning programjának alapos vizsgálata – írja a munkajog.hu.

A munkavállalói biztosíték a magyar munkajog „új” intézménye, azt a korábbi munkajogi kódexek egyike sem ismerte. Funkciója a munkavállalókkal szembeni kártérítési igények kielégítésének megkönnyítése – írja a munkajog.hu.

A bérkompenzációt, azaz a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges elvárt munkabéremelést 2012. január 1-jével vezették be – írja a munkajog.hu.

Mik a teljesítményértékelés eljárási szabályai és jogkövetkezményei a közszférában? Erre adunk választ a munkajog.hu cikksorozatának második részében, melynek előző írása itt is olvasható.

Lehet-e eltérő alapbérben megállapodni ugyanazon munkakörbe tartozó dolgozóknál aszerint, hogy vállalják-e a három műszakos munkarendet vagy sem? – az olvasói kérdésre dr. Kéri Ádám, az adozona.hu jogi szakértője válaszolt.

A hazai vállalatok életében is egyre elterjedtebbé válik a belső jelentési rendszer (más nevén whistleblowing) használata, ami arra szolgál, hogy a munkáltató visszajelzést kaphasson a cégen belüli jogellenes, vagy a szervezet magatartási szabályait sértő cselekményekről – írja a munkajog.hu.

A munkajog.hu cikkében a munkavállaló betegsége miatti távolmaradásával kapcsolatos tudnivalókat gyűjtötték össze egyrészről a munkajogi, másrészről és társadalombiztosítási szabályok szempontjából.

A munkajog.hu cikkékben arra keresik a választ, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha munkáltatója jogutód nélkül szűnik meg.

A munkáltatóknak nem kötelező a naptári napot munkanapnak tekinteni, s ez számtalan félreértésre adhat okot. A munka törvénykönyve tervezett módosításából más fontos változtatás is hiányzik – írja az adozona.hu.

Ingyenes étel-italfogyasztás, játékterem a munkahelyen, extra szolgáltatások (kocsimosás, masszázs, VIP egészségügyi ellátás stb.) a munkáltatótól... Mind-mind olyan szokatlannak tűnő juttatások, melyek egy-egy jól behatárolt munkáltatói cél elérését támogathatják – olvasható a Portfolio oldalán.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ