A 2013. november 21-én alakult Szociális Ágazati Sztrájkbizottság (amelynek tagjai: Autonóm Területi Szakszervezet, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete, Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete)2016. április 20-ára 0-24 óráig sztrájkot hirdet a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban. A napon belül a sztrájk időtartamát, annak kezdetét és végét az intézményi szinten megalakuló helyi sztrájkbizottság határozza meg.

A Sztrájkbizottság ajánlása: a bölcsődékben egész napos, egyéb intézményekben két órás sztrájk.

A sztrájkot az alábbi követelések megvalósítása érdekében hirdetjük:

1. A pedagógus életpálya (középfokú bértábla) kiterjesztése a középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelőkre.
A jelenlegi bruttó illetmény (amely Kjt. illetménytáblából, ágazati pótlékból és kiegészítő pótlékból adódik össze) 20 %-os mértékű emelése jogállástól és fenntartótól függetlenül a szociális ágazatban a szakdolgozó és kisegítő dolgozó munkakörökben foglalkoztatottak részére (kivéve a bölcsődei kisgyermeknevelők).

2. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és folytatása a kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviseleti szervezetek közt.

3. A Kjt. 59. § (1) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat egészére kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő része.

A sztrájkkövetelésekről a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság megalakulásától kezdve folyamatosan egyeztet a kormány kijelölt képviselőjével. Az egyeztetések ugyan hoztak eredményeket (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék), de a követelések nem teljesültek maradéktalanul, illetve az egyeztetések során a Kormány többször is elutasította az egészségügyi bértábla szociális ágazatra történő kiterjesztését, továbbá az idő múlásával a célkitűzések is megváltoztak, ezért a Szociális Ágazat Sztrájkbizottság a bérre vonatkozóan módosította követelését.

A szociális ágazat egyes intézményeinél – mint a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál – a sztrájk csak úgy gyakorolható, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja. A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság által meghirdetett sztrájk esetére a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit a Fővárosi Törvényszék 6.Mpf.690141/2015/2. sz. jogerős határozata állapítja meg.

A Sztrájkbizottság kész a kormányzat esetleges érdemi ajánlatának megfontolására, de amíg ilyen nem érkezik, folytatja az előkészületeket a 2016. április 20. napjára 0-24 óra között meghirdetett sztrájk lefolytatására, egyben felhívja a szociális ágazat minden dolgozójának figyelmét, hogy a kollektív cselekvés joga, ideértve a munkabeszüntetés jogát is, valamennyiüket megilleti!

Budapest, 2016. április 15.

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

Háttéranyag a sztrájkbizottsági egyeztetésekről: Hogy folytatódik a Sztrájkbizottság története? Rajtad múlik!