Jól működő polgári demokratikus jogállam nem létezhet a kormánytól független, az érdekeltek szabad akaratából létrehozott, fenntartott és működtetett civil szervezetek nélkül! A civil szervezetek nélkülözhetetlenek egy olyan országban, amelyben a hatalomgyakorlás a fékek és ellensúlyok rendszerére épül - teszi ismét egyértelművé a Pedagógusok Szakszervezete, miként erre már a 2017. január 31-én kiadott közleményében is felhívta a figyelmet.

Az 1990-es rendszerváltozás egyik óriási vívmánya volt az egyesülési szabadság garantálása. Ennek köszönhetően vált sokszínűvé a szakszervezeti mozgalom, és indult be a társadalmi egyeztetés. Ez az út vezethetett volna el a nyitott, befogadó gazdasági és politikai rendszerhez, amelyben a hatalom gyakorlásában részt vesz - a civil szervezeteken keresztül - a társadalom széles rétege. 2010 után ez a folyamat lelassult, sőt, mára a hatalom mindent megtesz, hogy meg is szűnjön.

A Pedagógusok Szakszervezete ismét a leghatározottabban tiltakozik minden olyan kormányzati szándék, intézkedés ellen, amely a civil szervezetek jogszerű működésének akadályozására, felszámolására irányul. Sajnálatosnak és megbocsáthatatlannak tartja a kormányzó párt részéről elhangzó, fenyegető hangnemű, akár még a fizikai megsemmisítést is kilátásba helyező nyilatkozatokat.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti: minden hatalmat erős civil kontroll alá kell vonni! E cél érdekében kész együttműködni mindazokkal a szakszervezetekkel és más civil szervezetekkel, amelyek ugyancsak arra akarják kényszeríteni a hatalom birtokosait, hogy döntéseik meghozatalánál kizárólag az ország érdekeinek figyelembe vételével járjanak el.

A Pedagógusok Szakszervezete követeli, hogy a köztársasági elnök álljon ki a civilek védelme érdekében!

A PSZ 2010 óta következetesen kiállt a tanítás szabadsága mellett is! Aggasztónak és az ország érdekeivel ellentétesnek tartja, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül nyújtotta be a felsőoktatási törvény módosítását, majd azt az Országgyűlés minden érdemi tárgyalás nélkül el is fogadta. Ezt követően pedig az államfő - a nemzetközi és hazai tiltakozások, tüntetések ellenére - aláírta a lex CEU-ként emlegetett jogszabályt.

A Pedagógusok Szakszervezete továbbra is szolidáris a CEU minden oktatójával és hallgatójával! Szolidáris továbbá mindazokkal, akik kiállnak a tanszabadság és a civil szervezetek mellett!

     Kiadó: Pedagógusok Szakszervezete