A mai rendkívüli ÉKF ülésen – dr. Fónagy János államtitkár személyes közreműködésével – a munkáltató a korábbi 3 évre szóló 17%-os (7-5-5) javaslatát 10%-kal megemelte (10-9-8 százalékra).

A szakszervezeti oldal a megállapodást parafálta és a ratifikálást várhatóan ezen a héten megtörténik a tagszakszervezetek részéről.

A március 31-i demonstrációt az MVM TSZSZ Szövetségi Tanácsa lemondta és holnap részletes kommunikációt küldünk ki.

Gál Rezső

MVM TSZSZ elnök

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ