A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ), már kezdetben üdvözölte az állami cégeknél a három éves bérfejlesztési program meghirdetését. A megfogalmazott bérfejlesztési mértékekkel - leszámítva a 2019. évre szóló 5%-ot - részben elégedettek voltak a volános munkavállalók.

Az első két évre meghirdetett 13%, és 12%, valamint a bérminimumok markánsabb megemelése bizakodásra adott okot, a 2019. évre szóló 5 % azonban bizonytalanságot sugall. A ZVDDSZ tagságát aggodalommal tölti el a szerény 5 %, mert azt „üzeni”, hogy a kormány nem határozta meg a Volán szakma jövőképét.

A ZVDDSZ viszonylag elégedett a három éves bérfejlesztéssel, ám valószínűsíti, hogy a Közlekedési Központok munkaerő-problémáját nem oldja meg, egyelőre a drámai élét tompítja. Ugyanakkor az érdekvédők elismerik, hogy ez a lépés felvillantja a kormány azon szándékát, miszerint nem közömbös a munkaerő-hiány szorításában küszködő társaságai iránt.

A munkavállalók azt azonban nemtetszéssel fogadták, hogy a munkáltatók szinte mindenütt erős differenciálással kívánják elosztani a pénzösszegeket. A zalai érdekvédők természetesen támogatják a teljesítményelvű differenciálást, csakhogy a munkavállalók első reakciója a differenciálás kapcsán, hogy „pofapénz”.

A szakszervezet szerint ennek a valóságalapja vitathatatlan, ám a ZVDDSZ nem szeretne azonosulni ezzel a szóhasználattal.

A zalai érdekvédők tisztában vannak vele, hogy a szubjektivitást nem lehet kizárni, de azt kívánatosnak tartják, hogy a felelős munkáltatói magatartás ezt háttérbe szorítsa.

A ZVDDSZ nem ért egyet a túlzott és nem a valós teljesítményen alapuló differenciálással, már csak azért sem, mert a szakszervezetek egy része komoly erőfeszítéseket tett az érzékelhetőbb bérfejlesztésért. Különösképpen a Munkástanácsok Országos Szövetsége lobbizott erőteljesen és kitartóan.

A ZVDDSZ szükségesnek tartja a bérfejlesztés mellett egy komoly és nem látszatelemekre épülő életpálya-modell bevezetését.

Ennek részeként elengedhetetlennek tartja a korkedvezményes nyugdíj újragondolását és egy a jelenleginél stabilabb szakmai jövőkép felvázolását.  A közlekedéspolitika koordináta rendszerében mielőbb el kell helyezni a Volán portfóliót, a bizonytalanság mérséklése érdekében.                                                                                                                                          

Zalaegerszeg, 2017. március 23.

Horváth László elnök, ZVDDSZ