Emlékeztetőül felidézzük a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma már 2014. decemberében a legkisebb munkabér meghatározásánál olyan megállapodást kötött, hogy a megszüntetésre ítélt korkedvezményes nyugdíj rendszerét egy új jogszabállyal helyettesíti. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy sem 2015-ben, sem 2016-ban ebben a témakörben – a szakértői egyeztetéseken kívül – érdemi intézkedés nem történt. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottságának 2017. I. félévi munkatervében ismét szerepel a korábban megszüntetett korkedvezményes nyugdíjazásra jogosító időt kiváltó és a különösen nagymértékű fizikai és/vagy pszichés megterhelést okozó munkakörülmények között dolgozók helyzetét javító tervek tárgyalása.


Végre! Végre!

Korábban: 2014. dec. 31-el megszűnt a munkáltatók 13 %-os járulékfizetési kötelezettsége és ezzel egyidőben a korkedvezményre jogosító idő megszerzésének lehetősége is. Így sokan estek el a már ledolgozott évek után járó időszakok egy részének, a töredékidőknek a beszámításától. 2016. november 4-én a VKF ülésen a MASZSZ elnöke elmondta, hogy a korkedvezményes rendszerben megmaradt töredékidők elismertetése érdekében az Alkotmánybírósághoz kívánnak fordulni. A munkáltatók „az ölükbe hullott járulékcsökkentés” miatt keletkezett megtakarítást saját hasznukra fordították.

Legutóbb:  2017. február 8-án volt ez téma a VKF-ben, több kérdésben a munkavállaló és a munkáltató oldal már megegyezésre jutott, több kérdésben vita van, kormány azonban még nem nyilvánított véleményt!!!

Az előzmények: 2014. dec. 31-el megszűnt a munkáltatók 13 %-os járulékfizetési kötelezettsége és ezzel egyidőben a korkedvezményre jogosító idő megszerzésének lehetősége is. Így sokan estek el a már ledolgozott évek után járó időszakok egy részének, a töredékidőknek a beszámításától.  2015. tavaszán a konföderációk szakértői közös megoldási javaslatokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy az 2014. decemberében megszüntetett korkedvezményes nyugdíjra jogosító – már megszerzett töredék idők elszámolása történjen meg és megoldásokat javasoltak az egészségre ártalmas munkakörökben további kedvezményekre, hogy az egészségromlás mértéke csökkenjen, valamint a fokozott egészségkárosodási kockázatok kezelésére is tettek javaslatot.

Javaslataik széleskörű szakértői megbeszéléseken alapuló elemeket tartalmaztak, amely megoldást jelenthetett volna arra is, hogy a nehéz fizikai és más megterhelést okozó, a munkakörökben végzett egészségkárosító körülmények miatt megbetegedett emberek – amennyiben egészségük megromlása miatt eredeti munkakörükben nem foglalkoztathatók tovább - öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltésig esetleg ne közmunkásként vagy raktárosként végezzenek munkát, mert ez 20-40 év kőbányász, kohász, acélöntő, mozdonyvezető, vegyész vagy egyéb munkakörök után méltatlan eljárás volna velük szemben.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség követeli a döntéshozó testületektől és a Kormánytól, hogy 2014 őszén tett ígéreteit tartsa be! Sajnos az ígéretek óta elmúlt időszakban nem volt ideje ezzel a fontos témával foglalkoznia az illetékeseknek, pedig az emberi sorsoknak előny KELL (kellene) élveznie minden mással szemben!

Sajnos a mai Magyarországon csak a szakszervezetek gondolkodnak így!

Ideje lenne fontossági sorrendet felállítani a Kormánynak is, még mielőtt nem késő és élnek még azok az emberek, akik munkavégzésük következtében betegedtek meg!

Követeljük a gyors döntést és az emberséges megoldást, ami az egy tollvonással elvont jogokat humánus megoldásokkal helyreállítja, és az embert teszi a középpontba!

Vasas Szakszervezeti Szövetség