Nem hagyja magát megfélemlíteni, végigviszi a megkezdett bértárgyalásokat, és akár sztrájkba is kezd a HVDSZ 2000 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél (FKF) működő alapszervezete azután, hogy múlt héten brutális támadás érte az érdekképviseletet 4 munkavállalója elbocsátásával. Az alapszervezetnek az FKF 2800 dolgozója közül 2100 a tagja.

Csontos István az FKF-re nézve - szerinte - kedvezőtlen feltételekkel kötött szerződéseket vizsgálta felül, és ennek keretében került sor a szakszervezetisek elbocsátására. A több éves gyakorlatot követve azonban épp ő volt az, aki ezt az - általa most kedvezőtlennek ítélt - szerződést több mint egy éve hatályban tartotta, így ő juttatta hirtelen jogszerűtlennek mondott előnyökhöz a szakszervezetet. Vajon véletlen egybeesés, hogy a bértárgyalások kellős közepén szüntette meg a szerződéseket? A HVDSZ 2000 szerint vezérigazgató Úrnak azokat a tanácsadói szerződéseket kellett volna alaposabban felülvizsgálnia, amelyek keretében közeli ismerősének cége törvénytelenül jutott sokmilliós megbízáshoz.

A HVDSZ 2000 álláspontja szerint egy cég, jelen esetben az FKF vezérigazgatója nem állapíthatja meg egy szakszervezet jogsértő működését, - de Csontos úr - nyilatkozata szerint - megtette! Hogyan?

A munkáltató, függetlenül attól, hogy ki a vezetője, 2011-ben is tudhatta, hogy milyen munkaszerződést kötött a szakszervezeti tisztségviselőkkel, és ha érvénytelen volt ez a szerződés, vagy azzá vált, jeleznie kellett volna, hogy közösen hárítsák el az érvénytelenség okait. Erre azonban nem került sor. Mikor vizsgálta felül a vezérigazgató Úr?

Az érvénytelenséget valóban köteles a munkáltató megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Az érvénytelenséget tehát el lehetett volna, el lehet hárítani, de itt nem erről van szó, a munkáltató úgy tűnik nem kívánta elhárítani.

 A szakszervezet 4 elbocsátott munkavállalója bár közvetlenül nem végzett munkát a társaságnál, azonban érdekképviseleti munkájukkal hatékonyan közreműködtek a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok kialakításában, valamint a gazdálkodást segítő munkabéke biztosításában. Ha ezt felismerte volna, és ebben partner lett volna az FKF vezetése, akkor nem alakult volna ki a jelenlegi helyzet.

Csontos István vezérigazgató Úr arra hivatkozva vonta meg az évi 30 millió forintos FKF-es szakszervezeti támogatást, hogy az összeg felhasználásáról a mai napig nem kapott részletes elszámolást. Ez az állítás nem helytálló, ugyanis a szakszervezet a támogatásból részesülő munkavállalók személyes adatainak közlése nélkül, jogcímenkénti bontásban benyújtotta a részletes elszámolást, az előírtak, majd a további kérések szerinti időpontban, a 2015-ös évről.  
Csontos István azon állítása sem felel meg a valóságnak, amely szerint az FKF a 4 szakszervezeti tisztségviselő alapbérére megközelítőleg 30 millió forintot fordított évente, mivel ez az összeg nem éri el a 20 millió forintot sem. A köztük lévő különbségeket, az eredeti munkakörük közötti különbség okozta.

Az FKF-nél működő szakszervezet érzi a támogatást maga mögött, mind az országos szakszervezeti konföderációk, mind az ágazati szakszervezetek, mind pedig a közszolgáltatásban dolgozók felsorakoztak mögöttük, és a nemzetközi szakszervezeti mozgalom is aktivizálódott.

Ami a legfontosabb: az FKF-nél lévő tagság is kiáll mellettük!   Az FKF dolgozók hétfőn aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy visszahelyezzék a pénteken elbocsátott négy főállású szakszervezetis alkalmazottat. A hétfői akcióban egy óra alatt több mint 600 dolgozó aláírása gyűlt össze.