A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) állásfoglalása a közalkalmazotti bértábláról. Az FDSZ üdvözli a Kormány, a munkaadók és az érdekképviseletek közötti tárgyalások eredményeképpen létrejött 2017. évi bérmegállapodást, azonban sajnálattal állapítja meg, hogy a Kormány 2017-re is változatlanul hagyta a közalkalmazotti bértáblát.

A jelentősen megemelt garantált bérminimum a közalkalmazotti bértáblának kétharmadát lefedi, ami így ugrásszerűen növeli a már korábbi években kialakult bérfeszültséget. A bértábla differenciálatlansága miatt nem töltheti be eredeti funkcióját, elveszíti ösztönző, megtartó képességét.

Az FDSZ támogatja az ÉSZT és a SZEF azon követelését, hogy a közalkalmazotti bértábla A1 fizetési fokozata a mindenkori minimálbérrel, C1 fokozata a garantált bérminimummal legyen azonos, melynek elérésére három év alatt kerüljön sor. Továbbá kitartunk azon állásfoglalásunk mellett, hogy a minimálbér haladja meg a létminimum értékét.

Meggyőződésünk, hogy a felsőoktatásban az oktatást/kutatást támogató munkakörben dolgozó közalkalmazottak munkatapasztalata és megszerzett szakirányú tudása jelentős értéket képvisel, elismerésének és ösztönzésének a bérezésben is tükröződnie kell! Biztosítani kell a képzettséget és a szakmai gyakorlatot figyelembevevő differenciált béremelést! Megfontolandónak tartjuk ágazati illetménypótlék-rendszer kidolgozását a felsőoktatásban a közalkalmazotti bértábla szerint javadalmazott dolgozók számára!

FDSZ Elnökség

Kiadó: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete