Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a TŰZOLTÓ ezután SEM fog senkit megbilincselni sem könnygázspray-vel lefújni, sőt még gumibotot sem fog az oldalán lógatni.

Ezen felhívásunkat tesszük annak okán, hogy a 2016. november 18-i Magyar Közlönyben megjelent egy törvénymódosítás (A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása, 58.§) ami ezen túl lehetővé teszi a katasztrófavédőknek, hogy a közúti ellenőrzés során használhatnak gázsprayt, bilincset valamint gumibotot szükség esetén. Sajnos az utóbbi években, a 2010-es újra államosítás óta próbálják összemosni (ebben sajnos egyes médiák is partner, nem tudni, hogy tudatlanságból vagy készakarva), egy kalap alá venni a tűzoltókat a katasztrófavédőkkel. A katasztrófavédő SOHA nem lesz tűzoltó, hiába visel érdemtelenül tűzoltó rendfokozatot. Tűzoltónak lenni hivatás! A tűzoltó ezután is ingyen, esküjéhez híven – „ szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem” – segít a bajban, csak úgy, mint a tűzoltóságok megalakulása óta folyamatosan.

Tehát, ezután is, aki bajba kerül, nyugodtan hívja bátran a 105-ös segélyhívót. Nem fogják a bajtársak sem megbilincselni sem lefújni gázspray-vel, de még meg sem gumibotozzák.

„CSAK” segítenek a bajban!

Vidó Attila

HTFSZ szervezeti alelnök

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ