A Pedagógusok Szakszervezete megdöbbenéssel hallgatta Lázár János minisztert a híradásokban: „A kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle. Ami ezen túl van, az vitatható, megkérdőjelezhető, és nem tudni, kiállja-e a következő évszázadok próbáját. Éppen ezért ez a két pillér garantálja, hogy ami ezer éven át megtartotta az országot, az a jövőben is meg fogja. A kabinet ehhez a nevelési elvhez remél szövetségest a történelmi egyházakban, ennek rendeli alá az új alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését is.”

A Pedagógusok Szakszervezete reméli, hogy ez a nyilatkozat - miután nem az oktatásért felelős minisztertől hangzott el - nem több egy magánvéleménynél.

Nem lehet több egy magánvéleménynél, hiszen egyetlen kormány sem kényszeríthet rá semmilyen világnézetet a nemzetre.
Nem lehet több egy magánvéleménynél, hiszen – az aláírt és kihirdetett nemzetközi szerződések rendelkezéseiből egyértelműen megállapítható – az állam az oktatás és a tanítás terén vállalt feladatainak gyakorlásakor köteles tiszteletben tartani a szülők vallási és világnézeti meggyőződését.

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet – nemzetközi szerződésekből szintén levezethető – elvekre: a tanuláshoz való jogot az állam intézményfenntartói kötelezettsége alapozza meg, amelynek keretében az államnak mindenki számára – hátrányos megkülönböztetés nélkül – biztosítania kell a tanuláshoz való jog gyakorlását lehetővé tevő feltételeket. Az állam ugyanis ezekkel a mindenki számára nyitva álló iskolákkal valósítja meg a művelődéshez való jogot, biztosítja a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket. Ezért ezeknek az iskoláknak a tantervét, szervezetét, felügyeletét az államnak úgy kell alakítania, hogy azok a vallási, világnézeti ismereteket tárgyilagosan, kritikusan, pluralista módon közvetítsék. A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra is: nemzetközi szerződések alapján a szülőknek joguk van arra, hogy gyermekeiket - választásuk szerint - egyházi iskolába járassák.

A szülőknek joguk van arra is, hogy az állam tiszteletbe tartsa a család értékrendjét. Abba ne avatkozzon bele, ne vitassa el a szülő jogát gyermeke neveléséhez. Az állam nem kényszerítheti a szülőt arra, hogy gyermeke az állam által fenntartott iskolában a család vallási vagy lelkiismereti meggyőződésétől eltérő nevelést kapjon.

A Pedagógusok Szakszervezete várja az oktatásért felelős miniszter helyreigazító nyilatkozatát, figyelembe véve, hogy a Pedagógusok Szakszervezete leghatározottabb álláspontja: az állam az adózók pénzén működtetett oktatási intézményekben folyó neveléssel nem kényszerítheti rá saját ideológiai elképzelését és értékrendjét a tanulókra, rajtuk keresztül a családokra, végső soron az egész társadalomra.

Kiadó: Pedagógusok Szakszervezete