Kedves Egészségügyi és Szociális Munkavállalók!
Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy végre ágazati kollektív szerződést kötünk valamennyi egészségügyi ágazati munkavállaló javára, és ugyanez a célunk a szociális ágazati sztrájktárgyalásaink során is!

Az MSZ EDDSZ AT köszöni mindazon kollegáknak, akik a 2004 őszi sztrájksorozatunkon való részvételükkel hozzásegítették az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalókat ahhoz, hogy 2014 óta végre érdemi sztrájktárgyalásokat folytatunk!

Felkérjük a Kormányt, hogy az MSZ EDDSZ sztrájk-követeléseit figyelembe véve – üdvözölve a gazdaság teljesítményét – fokozatosan pótolja az egészségügyi és szociális ágazati közszolgáltatásokban közreműködő és foglalkoztatott munkavállalók emberhez méltó megélhetését biztosító keresetet és jövedelmet.

AZ MSZ EDDSZ felkéri a Kormányt egységes rendszer kialakítására a közszférában foglalkoztatottak javára a béren, illetve az illetményen kívüli juttatásokban.

Az egészségügyi és szociális ágazati közszolgáltatások elképzelhetetlenek a gazdasági, műszaki, igazgatási és más nélkülözhetetlen háttérszolgáltatást nyújtó dolgozók közreműködése nélkül. Nemcsak méltatlan, hanem ma már a minőségi közszolgáltatást is veszélyezteti, ha az egyre inkább szakképzetlen személyzet nyújtja pénzhiány miatt az előzőekben felsorolt kiegészítő szolgáltatásokat.
Az MSZ EDDSZ elkötelezett híve a Nemzeti Együttműködés Rendszerében a minőségi közszolgáltatások nyújtásának, mert erre minden állampolgár jogosult, a minőségi közszolgáltatás elválaszthatatlan az azt nyújtók nemcsak társadalmi, erkölcsi, hanem anyagi elismerésétől!

1990 óta a közszférában foglalkoztatottak közül a legtöbben az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalói, akik mindvégig tisztességesen teljesítették a közterhek fizetését! Egyetlen egy foglalkozási csoportja sincs a magyar társadalomnak - beleértve a közszférát -, amelyik ilyen mértékben vette volna ki a részét a közterhek vállalásából, megszakítás nélkül. Soha nem engedhették meg maguknak, akár egyetlenegy hónapra sem, hogy ne fizessenek közterheket, míg mások hónapokat, éveket mulasztottak és mulasztanak a köztehervállalásból.
 
A keresetek, jövedelmek reálértékének folyamatos és drasztikus csökkenése és csökkentése, mára már emberi megélhetéshez méltatlan helyzetet okozott az általunk képviselt munkavállalók és családjuk többsége számára.

A további áldozatvállalásnak mára már nemcsak, hogy nincs értelme, hanem nem is lehetséges! A KSH által közölt átlagkeresetekről szóló adatok bruttó 239.300 Ft elérhetetlen messzeségnek tűnik elsősorban a szociális ágazat, illetve az egészségügyi ágazat gazdasági, műszaki és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező munkavállalói számára.

Az MSZ EDDSZ végre megkötheti az ágazati kollektív szerződést az egészségügyi ágazatban, üdvözli a MÖSZ, a szakmai köztestületek MOK, MESZK együttműködését, és igénybe veszi szakmai támogatásukat, hogy igazságos szabályozás és jövedelemelosztás alakuljon ki valamennyi munkavállaló javára.

Az MSZ EDDSZ AT változatlanul elismeri a szervezkedés szabadságát, azonban azt csak etikus formában és a társadalmi együttműködésnek megfelelő módon tudja elfogadni.
Őszintén sajnálja, hogy a több éven keresztül felajánlott csatlakozási lehetőséggel a 2004. évi sztrájk-követeléseihez, és a végre elért sztrájktárgyalásokhoz egyetlen egy szervezet a fentiekben felsoroltakon kívül nem élt.
 
 
Budapest, 2015. május 29.
 
 
MSZ EDDSZ AT