A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elfogadhatatlannak tartja azt a megosztó politikát, amelyet a kormány folytat a közszolgálatok egészének területén.

Értékelésünk szerint: néhány ágazatban az ott dolgozó szakemberek részesültek béremelésben - hibákkal és új problémák létrehozásával, de történt életpálya rendezés is. Más ágazatokban csak szerény bérrendezésre került sor, de az életpályára vonatkozó szabályok nem újultak meg, elavultak és hiányosak maradtak. Számos ágazatban  azonban egyetlen forint emelés sem történt - immár nyolc éve és nem készült életpálya modell sem.

Az ágazatok közötti önkényes különbségtételnél is igazságtalanabb, hogy a közigazgatás fontos és kiterjedt ágazatán belül is változatlanul folyik a megosztás. Megmagyarázhatatlan, hogy amíg a járásban dolgozó tisztviselők részesülnek béremelésben, addig a megyei, valamint az országos szinten dolgozó kollégáik jelenleg nem, az önkormányzatokban dolgozó kollegák számára pedig még ígéret sem fogalmazódott meg.

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma teljes meggyőződéssel támogatja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete szeptember 14-ei egésznapos sztrájkját, és mindenkit kér, hogy szolidaritása kifejezéseként tűzze ki ezen a napon a kék szalagot. A konkrét bérkövetelések, amint azt több háttértanulmány is alátámasztja jogosak és indokoltak!

De nem csak emiatt szerveződik a sztrájk, hanem a szakértelem lebecsülése, a szakmai és szakszervezeti érdekegyeztetés nélkül végrehajtott rossz kormányzati intézkedések elleni tiltakozásként is. Mindezeken túl: az MKKSZ sztrájkja mindannyiunk jövedelméről szól, mert a közszolgálati munkavállalókat azért alázza meg a kormány, hogy a gazdaság egészének teljes területén minden dolgozó bérét erre hivatkozva tarthassa alacsonyan.

Ne hagyjuk, hogy egymás ellen játszanak ki bennünket, mert mindannyian rosszul járunk - ahogyan ezt régóta tapasztaljuk.

Álljunk ki egymásért!

Tűzd ki a kék szalagot!

Budapest, szeptember 13.

Földiák András, SZEF elnök