Kevesebb megszakítás, rövidebb ideig tartó figyelemelvonás, hosszabb egybefüggő munkaszakaszok – egyszóval valóban nyugodtabb a munkavégzés távmunkában, támasztja alá a Magyar Távmunka Szövetség munkavégzési szokásokat vizsgáló friss kutatása. A kutatás célja egy olyan módszertan kidolgozása volt, amely objektív módon tudja mérni és elemezni az otthoni és irodai munkavégzési szokásokban jelentkező eltéréseket.

A Magyar Távmunka Szövetség kutatásából kiderül, hogy mintegy harmadával (34%-al) csökkenthető a munkavégzés megszakításának mértéke távmunkában.

A legnagyobb csökkenés a marketing (58%) és a vezetői (44%) munkakör esetén volt kimutatható.
Az egybefüggő, megszakítás nélküli munkaszakaszok hossza szinte duplájára (54%) emelkedett távmunkában, ahol a marketing (91%) és a fejlesztői munkakör (55%) dominált. A munkamegszakítások kapcsán míg az irodában átlag 27 perc volt az az idő, amit nem konkrét munkavégzésre fordítottak a munkavállalók, ez távmunkában 16 percre csökkent. A nyugodtabb munkavégzést támasztja alá az a kutatási eredmény is, hogy míg az irodában átlagosan 1:15 percenként szakad meg a munka, távmunkában ez 6 perccel ritkábban fordul elő.

A kutatás további részletei a Magyar Távmunka Szövetség 2016. szeptember végén megrendezésre kerülő XV. Szakmai Műhelyén kerülnek ismertetésre, ahol az ELMŰ-ÉMÁSZ távmunka gyakorlatát is megismerhetik az érdeklődők.

Az ingyenes elemzést biztosító kutatásban való részvételre a www.tavmunka.org oldalon lehet regisztrálni.
     Kiadó: Magyar Távmunka Szövetség