A tavalyi /minimál/bérkövetelések megtagadása miatt az asztaltól felállni kényszerülő Munkavállalói Oldal (MVO) ismét faképnél hagyhatja a kormányt.  Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) május 28-i ülésén egyelőre a tárgyalások egyoldalú felfüggesztéséig jutottak.  Előrelépést a kormányzat részéről csak érdemivé váló ajánlatok és Varga Mihály gazdasági Miniszter bekapcsolódása hozhat!

A csütörtöki tárgyalás lényegét a legérthetőbben a harmadik oldal egyik képviselője, ekképp foglalta össze a Kormányzati Oldal (KO) számára;

„ - Uraim! Harmadik félként, és csak látszólag „kívülállóként" figyeltem az Önök válaszait. A közszolgálati munkavállalókat képviselő MVO 11 követelését megválaszolva lényegében hallottam kilenc nemet, egy talánt, és egy tárgytalant. Ezekért a nemekért ma harmadszor ülünk itt! Ennek így nincs értelme."  Az OKÉT MVO követelései részletesebben itt olvashatók (Fehér J. levele 05,18. Dr.Adorján Richárdnak).
A Fehér József oldalszóvivő vezette tárgyalási delegáció csalódásának mértéke könnyen számszerűsíthető; a halaszthatatlannak vélt életpálya modell beállások és esetenként azonnalinak igényelt bérintézkedések szűken becsült szükséges fedezete 500 – 520 milliárd forint. Ám ebből a Kormány - jelentős részben csak jövőbelinek ígért - ajánlata alig 220 milliárd forintot tesz ki. A hiányzó 300 milliárdot leginkább az a közel 220 ezer közszolga érzi - sokan már tényleg az éhezésig jutva - akiknek bére így hetedik éve nem emelkedik nominálisan egy fillért sem! Közel ennyi dolgozónak a Kormány 2016-ban sem juttat semmit.

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára elfogadhatatlannak minősítette, hogy a köztisztviselőket, kormánytisztviselőket 2015-ben semmiféle bérintézkedés ne érintse! Ennek indokait jól bizonyítja, hogy a jobb helyzetben lévő kormánytisztviselők között is van 27 ezer olyan dolgozó, akinek a nettó bére 80 és 100 ezer forint közé esik. A részletesebb szóbeli kormányzati válaszokból kitűnt; a követelések jogosságát a tárgyaló delegáció elismeri; de a kialakított jövedelempolitika elvei miatt további kedvező döntésekről nem számolhatnak be; a költségvetés és a konvergencia program kereteibe eddig ez fért bele.

Hogy ez a mégis ígért 220 milliárd forint hol van, és összege ténylegesen mennyi, azt jelenleg csakis a 2016-os költségvetés tervezetének egészébe belefulladva, soronként lehet összevadászni. Dr. Adorján Richárd költségvetésért felelős helyettes államtitkár korrekten, de láthatóan feszengve képviselte a kormány álláspontját. Tájékoztatása szerint van 20 milliárd a már „hagyományos" bérkompenzációra", hogy legalább szám szerint senkinek ne csökkenjen a bére. A honvédségi életpálya 2015 júliusi belépésére volna 28.5 milliárd, a kormánytisztviselőknek 2016 júliusára 37,5, a pedagógusoknak életpályára 27,5, a minősítési beállásokra 14.5, milliárd jut pluszban. A HM és BM közalkalmazottak kapnának most júliustól és január 1.-től 5 -5 % béremelést, ez is 4.5 milliárdot tesz ki. Az egészségügynek 15,3 milliárd jutna, ebből 12.8 a túlmunka és ügyelet fedezete lenne orvosok és ápolók számára, 2.5-öt a rezidensek kapnának végzés után, hogy a lejárt ösztöndíj miatt ne essen a jövedelmük. A szociális területnek 7.8 milliárdos az ajánlat, elindulna itt is az életpálya kidolgozása, de bérpótlékban már idén júniustól jelentkezne a többlet, a sokféle munkáltató szervezetnél egységesen.

Mindezen adatokkal kapcsolatban Fehér József egy egységes, áttekinthető és részletes kimutatást kért a tervezett bérintézkedésekről, amelyeket a 2016-os év vonatkozásában megígértek a Kormány képviselői, de a 2017-18 távlatában várható, programszerű bérpolitikáról adandó tájékoztatás bizonyosan elmarad. „ Ezekről nincs döntés." – hangzott el.

A 11 pontra adott kormányzati válaszokból kiderült, hogy a szakszervezetek követelte 10 % azonnali, de minimum 15 ezer forintos júliusi bérintézkedés sem váltaná ki teljesen a jelenlegi bérkompenzációs rendszert, és azt a Kormány csökkenő létszám és csökkenő mértékek mellett, de fenn kívánja tartani! – talán mert így ez a pénz nem alapbéresedik.  

A nyugdíjkorhatár növekedése miatt szükségessé váló újabb három fizetési fokozat általános bevezetését - valamennyi jogállási törvényben - a kormány annak ellenére megtagadta, hogy az életpálya tervezetekben itt-ott már szerepelteti ezeket.

A KJT. általános felülvizsgálata sem időszerű a Kormány szerint, azt majd valamennyi életpálya bevezetése után akarják elővenni, ám az MVO szerint akkor már értelmetlen lenne. A béren kívüli juttatásokkal hasonló a helyzet; jogszabályváltozás ezzel kapcsolatban sem várható!

A felsőoktatásban és a tudományos kutatás területén 2016-ban 4% előrelépést remélhetnek a dolgozók, de ennek fedezetét a belső átstrukturálásokból kell kigazdálkodni.

Különösen fontos követelésként keresett garanciákat az OKÉT MVO a minimálbérről való 2016-os megállapodás terén, amit az egész költségvetési tárgyalás előre hozott a nyár derekára. A kormányzati válasz nem zárta ki, hogy erről a VKF mellett az OKÉT is tárgyaljon, de a mértékről semmiféle ajánlás nem hangzott el. Az sem került pénzbe a Kormánynak, hogy Kósa István, a KO  szóvivője nem zárta ki, hogy a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon (KÉF) szóba kerülhessen az önkormányzati tisztviselők életpálya modelljének ügye.

Kósa István, a NG Munkaerőpiaci Főosztályának vezetője most először volt a KO szóvivője, ezért kicsit meglepődött, amikor az OKÉT MVO szünetet kért, majd azt követően bejelentette, hogy a tárgyalásokat felfüggeszti.

Fehér József, az MVO szóvivője leszögezte; Nincs, nem lehet továbblépés a 2016-os költségvetési megállapodás felé, mert 2015 még nem rendezett! Kétszázezernél több munkavállaló helyzete hetedik éve változatlan, számukra most sincs bérintézkedés és a költségvetés 2016-ra sem ígér számukra semmit.

„Javaslatainkból, követeléseinkből lényegében semmit nem fogadott meg a kormány! Ez nem tárgyalás, ez egyoldalú tájékoztatás volt arról, mit kívánnak lépni.  De ez elfogadhatatlan; azt mondanám, ez már rendszerhiba! Humánpolitikai krízisben van az egész magyar társadalom. Nincs növekedés, nincs a jövőnek fedezete, elfogyott a bizalom. Nincs szabályzói, munkavállalói biztonság. A honvédségi életpálya törvényt két héten belül alámódosították!

Tárgyaló delegációnk egyhangú döntése, hogy most megszakítjuk a tárgyalásokat.

Érdemi egyeztetést, érdemi javaslatokat, mandátummal bíró képviseletet követelünk az OKÉT kormányzati oldalán! Visszatérünk az asztalhoz, ha Varga Mihály miniszter úr mérlegelhető, reális, távlatokban is tartható ajánlattal visszahív ide minket. Addig úgy látom, csak az utcán találkozhatunk!"

Budapest, 2015. május 28.

Boros Péterné                                                                
az MKKSZ főtitkára