2016. június 2-án a KKDSZ elnökségének döntése értelmében Papp Katalin Alelnök Asszony vett részt a Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács ülésén.

A KKDSZ elnökségének álláspontja szerint, tekintettel a KÁÉT ülésének előkészítetlenségére, illetve arra a körülményre, hogy a Csóti Csaba KKDSZ elnök és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár között 2016. június 23-án létrejött egyeztetés során egyértelművé vált, hogy az EMMI nem kíván érdemi tárgyalásokat folytatni sem a bérkérdésről, sem más, ágazatunkat érintő kérdésről, a KKDSZ – a várhatóan csupán tájékoztató értekezleten – nem elnöki hanem alelnöki szinten képviseltette magát.
Sajnos előzetes várakozásaink igazolódtak. Mint Alelnök Asszony beszámolt róla, az Államtitkár Úr azzal indokolta a KÁÉT összehívását, hogy a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló döntésről tájékoztassa a megjelenteket. Vagyis szó sem volt érdemi tárgyalásról, bármely munkavállalói érdekképviselettel történő részletes egyeztetésről. Pedig a KÁÉT, a jogszabály erejénél fogva, nem informális testület, hanem a döntés előkészítés során érdemi tárgyalási és egyeztetési munka terepe, a bérért folytatott alkufolyamat fontos pontja – lenne.

Az érdemi tárgyalásokat nem helyettesítik a tájékoztatók, ahol nincs módunk előterjeszteni saját álláspontunkat, majd megvitatni érdemben az egyes kérdéseket. Alelnök Asszony köszönettel fogadta, hogy Államtitkár Úr kifejezte tiszteletét a KKDSZ elmúlt fél évben a béremelés érdekében tett erőfeszítéseivel kapcsolatban. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy ez a gesztus sem helyettesíti az érdemi érdekegyeztetést!

Az Államtitkár Úr tájékoztatása szerint a kulturális ágazatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) hatálya alá tartozó munkavállalók esetében 2017. január 1-jével kerül majd sor bérfejlesztésre. Államtitkár Úr szavai szerint ez az emelés két számjegyű lesz, azonban pontos számadattal még nem tudott szolgálni. A bérfejlesztési arány mértékéről a 2016. június 6-ai héten sajtótájékoztató keretében kíván számot adni. Álláspontja szerint a 2017. január 1-jével megvalósítandó bérfejlesztés „megmozdítja” a béreket, „érezhető béremelés” azonban csak a 2018. január 1-jei béremeléskor válik valóra. A béremelés fedezete Államtitkár Úr tájékoztatása szerint a miniszterelnökség költségvetésében áll rendelkezésre.

A KKDSZ álláspontja szerint az, hogy két héttel a 2017. évi állami költségvetés végszavazása előtt még nem ismert az emelés mértéke, illetve, hogy 2016-ban – jelenlegi ismereteink szerint – semmilyen bérfejlesztés sem történik, felháborító és a kulturális területen dolgozók munkájának lebecsülése. Ez annak ellenére is így van, hogy az a szándék mindenképpen üdvözölendő, hogy az EMMI álláspontja szerint a %-os mértékű emelés alapja nem a bértáblában szereplő besorolási bér, hanem a tényleges (tehát a bérkompenzációval kiegészített) bruttó bér lesz.

Úgy véljük, hogy komoly aggodalomra ad okot az is, hogy Papp Katalin Alelnök Asszony kérdésére a megjelent minisztériumi tisztségviselők nem tudták megmondani még, hogy a bérkompenzáció jelenlegi jogszabályi környezetét figyelembe véve ezt a technikai megoldást miként kívánják megvalósítani. E mellett arra a kérdésre sem érkezett válasz, hogy azok a kollégáink akik a – többségében állami és önkormányzati tulajdonú – Kft-kben a Munka Törvénykönyve hatálya alatt dolgoznak és a Kjt. alá tartozó kollégákhoz hasonló vagy azzal megegyező bérezésben részesülnek, hogyan kaphatnának béremelést a tulajdonosi jogokat gyakorló állami és önkormányzati szervezetektől.

Kizárólag arról adtak tájékoztatást, hogy a tervezett emelést „illetménypótlék” formájában kívánják érvényesíteni, vagyis – értelmezésünk szerint – a besorolási bérek változatlanok maradnak, ami azt is jelenti, hogy az emelés a legjobb esetben is csupán egyfajta „tűzoltásra” jó, hiszen így – az elhangzott tájékoztatás alapján legalábbis – az nem épül be a Kjt. szerint garantált bérbe.

A KKDSZ méltatlannak tartja azt, hogy a kulturális kormányzat két héttel a költségvetési törvény végszavazása előtt ilyen módon és ilyen szinten, az érdekképviselet teljes mellőzésével készít elő béremelést. Ugyanakkor a területünkön dolgozók megalázó bérezését, természetesen minden munkavállaló örömmel fogadja a béremelésről szóló összes pozitív hírt.

Nem hagyható szó nélkül az sem, hogy az egyeztetés elmaradása, a folyamatos és érdemi tárgyalások mellőzése az érdekképviseletekkel a munkavállalókat károsítja meg akkor, amikor a béremelés racionális megoldását félretéve (vagyis a Kjt. tábla egészénél 49%-os emelést érvényesítve) kiszámíthatatlan, átláthatatlan és a munkavállaló nettó keresetnövekedéséről érdemi információval nem szolgáló megoldásokat keres. Így a megemelt bér valós mértékét és méretét valójában majd csak 2017. február 1-jével ismerhetik meg a munkavállalók. Mindez arra utal, hogy a béremelés tényének kommunikációja fontosabb az EMMI számára, mint a tényleges keresetnövekedéssel járó béremelés.

Mint korábbi minisztériumi tájékoztatásokból (nem tárgyalásokból!) ismert, a kulturális ágazat egészében a Kjt. szerint bérezett 20.000 dolgozó közül ma 19.000 fő esetében történik bérkompenzáció kifizetése, vagyis ennyi kollégánk bére nem éri el a minimálbért vagy a garantált bérminimumot!
Jelen tájékoztatást a KKDSZ vezetése rendkívül fontosnak tartja mind tagjai, mind az összes munkavállaló felé, hiszen az EMMI hivatalos tájékoztatója a június 2-ai ülésről meglehetősen kevés információval szolgál a kulturális területen dolgozóknak a tegnapi értekezletről.

A KKDSZ felhív minden, az ágazatunkban dolgozó munkavállalót, hogy a továbbiakban is álljon ki a jogos bérkövetelések mellett!

A KKDSZ 2016. június 1-jei elnökségi ülése döntött a Múzeumok Éjszakájával párhuzamosan megrendezendő figyelemfelhívó eseménysorozat megrendezéséről. A június 2-ai tájékoztatás sem formailag sem tartalmilag nem ad okot arra, hogy az elnökség, a tagság véleményének megismerése után történt ezen álláspontját megváltoztassa. A következő két hétben a nyomásgyakorlással, a közös fellépéssel kapcsolatos részletes tájékoztatókat a KKDSZ Iroda folyamatosan kiküldi tisztségviselőinek és tagjainak.

Budapest, 2016. június 3.

Csóti Csaba, elnök

KKDSZ