Az Európai Unió 40 ágazatában működik Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság. Az EU Központi Közigazgatás Ágazati Párbeszéd Bizottsága 2015. december 21-én fogadta el a „Központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó Megállapodást.”

A Megállapodás minimumstandardokat állít fel a munkavállalókat és a szakszervezeteket megillető tájékoztatási és konzultációs jogokról: a szerkezetátalakítás, a bérezés irányelvei, az egyenlő bánásmód, a munkavállalók képzése, a munka és a magánélet egyensúlya, a munkaidő és a munkavédelem területén. Nemzeti szinten „a szakszervezetekkel közösen határozzák meg a szociális párbeszéd kereteit annak érdekében, hogy időben megkezdődhessen a szociális párbeszéd a munkaszervezetben a foglalkoztatási és munkajogi jogviszonyokban tervezett mindennemű változtatás végrehajtása előtt, közben és után.”
A Bizottság fontosnak tartja, hogy minden egyes közszolgálati dolgozó élvezze a tájékoztatási és konzultációs jogokat. Az információt olyan időben, módon és olyan tartalommal kell szolgáltatni, hogy a munkavállalói képviselet képes legyen részletesen elemezni a javasolt intézkedések lehetséges hatásait. A konzultáció véleménycserét és párbeszéd kialakítását jelenti.

A Megállapodás a magyar kormány, a munkaadók és a szakszervezetek számára is zsinórmértékül szolgálhat.

Dr. Agg Géza

Bővebben: www.kszsz.org.hu - 2016. február 24.

Kiadó: Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége