A Pannon Lapok Társasága ügyvezetése a közelmúltban jelezte a Sajtószakszervezetnél, hogy a bérstruktúra átalakítását, ennek keretében a dolgozók alapbérének csökkentését tervezi. Ennek bevezetéséhez kérték a szakszervezet támogatását.

 

A szakszervezet néhány fontos, a munkaerő- és munkaidő-gazdálkodást, a vállalat gazdasági helyzetét jellemző adatot kért annak érdekében, hogy megvizsgálhassa, mennyiben megalapozott az elképzelés, illetve hogyan kompenzálható esetlegesen ez a dolgozókra nézve súlyosan hátrányos lépés. A munkaadó ezeknek az adatoknak a kiszolgáltatását megtagadta, ezzel ellehetetlenítve az érdemi tárgyalásokat. A szándékát ugyanakkor fenntartotta.

Ebben a helyzetben a Sajtószakszervezet bejelentette a kollektív munkaügyi vitát, hogy ezzel próbálja kikényszeríteni az érdemi párbeszédet. Egyben megkezdte a belső konzultációt a sztrájkbizottság létrehozásáról, ha ez szükségessé válna. Megismételte igényét a kollektív szerződés megkötésére és a jóhiszemű munkaadói magatartást jelző valós tárgyalások lefolytatására.  

A Sajtószakszervezet Elnöksége

Kiadó: Sajtószakszervezet

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ