A Magyar Szakszervezeti Szövetség egyetért a pedagógus társadalom követeléseivel, teljes mértékben támogatja azokat. Ezek az „elvárások” a társadalom igényei. Az oktatás körülményeinek európai színvonalú biztosítása nem is elsősorban az abban cselekvően részt vevők feladata, hanem a társadalom egészének az ügye. Az oktatásban részesülők, a nemzet egészének jövője múlik azon, hogy milyen tudásra, képzettségre, felkészültségre tesznek szert. Vétkes felelőtlenség, ha nem születnek érdemi válaszok, megoldások valóságos problémákra. Ez több mint mulasztásos felelőtlenség, ez változtatást követelő hiba.

Meg kell állítani azt az életszínvonal csökkenést, amely ma már egész társadalmi csoportok, ágazatok munkavállalóit sújtja. Ebbe a népes táborba tartoznak a közalkalmazottak, akik immár 8 éve nem részesültek központi illetményemelésben, azok a közmunkások, köztisztviselők, egészségügyi, szociális szférában tevékeny munkavállalók, akik méltatlan körülmények közepette, megalázó jövedelemért évről-évre, hónapról-hónapra, napról-napra állnak helyt. Az ezt biztosító magatartást fel kell, hogy váltsa a szociális partnerekkel együttműködő, azokkal közösen cselekvő kormányzás.

A család, az ország, a jövőért felelősen dolgozók nevében szakszervezeti szövetségünk szolidaritásáról biztosítja a pedagógusokat, az oktatás különböző területein munkálkodó embereket.

A gondok sokasodnak. A bérhelyzet, a foglalkoztatás állapota máshol is orvoslásra szorul. Ezt mutatják a közlekedés, az ipar, a kereskedelem sorjázó problémái. Szolidárisak vagyunk az itt dolgozókkal, a jogos követeléseikért küzdő munkavállalókkal.

Együtt erősek vagyunk! Együtt vagyunk erősek!

Budapest, 2016. március 25.

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Elnökség