Tisztelt Szakszervezeti Tagok! Tisztelt Munkavállalók! Csatlakozzatok a „kockás-ingben” mozgalomhoz! Nyilvánítsuk ki elégedetlenségünket, és 2016. március 30-án öltözködésünkkel vagy bármely szabadon választott módon támogassuk a közoktatás megújításáért indított tiltakozó akciót!

Váljon „kockássá” az iskola, az utca és minden munkahely!
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete együttes ülésen döntött a pedagógusok által meghirdetett országos akció támogatásáról.

Tettük ezt azért, mert azt gondoljuk, a közoktatás nem csak az állampolgárok, a szülők és gyerekek, de a nemzetgazdaság és az ország jövője szempontjából is egy különösen fontos terület. Ha itt problémák vannak, annak az egész ország látja kárát, ezért fontos, hogy a mindenkori döntéshozók meghallgassák az oktatás világának szereplőit, érdemben tárgyaljanak velük, és vegyék figyelembe kéréseiket a rendszert érintő változtatások kidolgozásakor.

Ezért is támogatjuk a közoktatás megújításáért küzdő pedagógusok és diákok akcióit, és elvárjuk, hogy a kormány érdemben tárgyalja meg javaslataikat minden érintett bevonásával, valamint a javaslatokat messzemenően figyelembe véve alakítsa át a közoktatás rendszerét.

Álláspontunk szerint a ma gyermekei a közoktatásban a jövő Magyarországát jelentik! A hibásan és érdemi egyeztetések hiányában kialakított reformok gyermekeink és tanáraik értelmetlen túlterheltségét is jelentik egyben. Az intézmények elhibázott irányítási és fenntartási problémáinak megoldatlansága, a pedagógusok rosszminőségű ellátása és a szervezeti kérdések problémáinak rendezetlensége alátámasztja sokak állítását, miszerint: „A köznevelés rendszere csődöt mondott.”

Erre tekintettel fejeztük ki már 2016. február 4-én szolidaritásunkat a közoktatás megújításáért küzdő pedagógusok, diákok harcával és szólítunk most fel benneteket a közös cselekvésre:

Legyünk „kockásak” 2016. március 30-án a közoktatás rendszerének szakmai és emberi alapú átalakítása érdekében!

Erre szólítunk fel mindenkit, szervezeteket és magánembereket, idősebbeket és fiatalokat, szakszervezeti tagokat és nem szervezett dolgozókat, mindent civilt, akinek fontos az ország, benne gyermekeink és unokáink jövője!

Tájékoztatni szeretnénk Benneteket arról is, hogy a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban (VAPB) 2016. január 28-án megkezdett, az ágazati bér- és szociális megállapodásról folyó tárgyalások eredménytelensége miatt, a szakszervezeti tárgyalódelegáció 2016. március 2-án a konfliktushelyzet bejelentésére kényszerült!

A 2016. március 17-én megtartott egyeztetési forduló is megállapodás nélkül zárult, ezért a 2016. március 21-én tartott Szövetségi Vezetőség – Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete – együttes ülésen döntött egy közös ágazati Sztrájk Bizottság felállításáról.

Erre tekintettel felkéréssel fordulunk Mindenkihez, hogy támogassa bérharcunkat, hiszen EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

dr Szilágyi József s.k.

EVDSZ elnök

Rabi Ferenc s.k.
BDSZ elnök