A Pedagógusok Sztrájkbizottsága mindaddig folytatja a tárgyalásokat a Kormány képviselői és a Sztrájkbizottság között, ameddig reményt lát arra, hogy a köznevelés vitás kérdéseiben megegyezés jöhet létre. Erre kötelezi a pedagógustársadalomtól, a szülőktől és a tanulóktól érkező támogatás, biztatás.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága – tárgyalási készségének fenntartása mellett – a leghatározottabban visszautasítja azokat a megalapozatlan vádaskodásokat, alaptalan politikusi nyilatkozatokat, amelyek a kormányzó párt legkülönbözőbb állami, parlamenti tisztségeket betöltő tagjai részéről az elmúlt napokban elhangzottak.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága ismeri és megtartja a törvényeket, és elvárja a nyilatkozó politikusoktól, hogy azokat ők is tartsák tiszteletben. A sztrájkot megelőző tárgyalások ugyanis törvényből levezethető szakszervezeti jogok, illetőleg kormányzati kötelezettségek.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága várja, hogy a Kormány képviselői – ígéretüknek megfelelően – küldjék meg azt a megállapodás-tervezetet, amely a további tárgyalások alapjául szolgál, s amelynek elkészítésére 2016. február 17-ei határidővel vállalkozott.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága a leghatározottabban visszautasítja azokat a nyilatkozatokat, amelyek azt állítják, újabb béremelést követelünk a pedagógusoknak!

Ez nem igaz!

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága fizetésemelési követelése az oktató-nevelő munkát segítőkre vonatkozik!

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága visszautasítja azt az állítást is, hogy bárki a gyerekekkel „zsarolná" a Kormányt! Leszögezi ugyanakkor, hogy a Pedagógusok Sztrájkbizottsága követelései közvetlen módon vagy közvetve kapcsolódnak a gyermekek, tanulók érdekeihez.

Budapest, 2016. február 19.

Pedagógusok Sztrájkbizottsága