Hivatalos források szerint 2016. március végéig döntés születik a Közlekedési Központok humán és gazdasági területeinek kiszervezéséről.

A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) és a Zala Volán Személyközlekedési Szakszervezete (ZVSZSZ) elutasítja ezt a szándékot, mivel szakmaspecifikus munkafolyamatok kiszervezéséről van szó. A munkavállalói állomány mintegy felét kitevő autóbuszvezetők bérszerkezete rendkívül összetett, rétegzett, bérszámfejtésük bonyolult, gyakran nagy tapasztalatú bérelszámoló munkatársaknak is feladja a leckét. Bérstruktúrájuk összetevője az alapbéren kívül a pótlékok (túlóra, műszak, éjszakai és a hétvégi), a bevételi jutalék és még lehetne sorolni a listát. Ezért is érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartják a munkavállalók ezen szándékot, mivel valószínűsíthető, hogy beláthatatlan bonyodalmakat generál a bérelszámolási, a könyvelési és egyéb pénzügyi folyamatok kiszervezése.

Aggodalmaikat megalapozza a közszférában bevezetett centralizált bérszámfejtő programok hibás működése. Erre utalnak a munkavállalók visszajelzései a tévesen átutalt bérkifizetések nagy számáról az egészségügyben és a rendvédelmi szférában.

A zalai érdekvédők kevésbé tartják megmagyarázhatónak az elképzelést, ezért gazdasági érdekcsoportok lobbi tevékenységét vélik kitapinthatónak a háttérben.

Ugyancsak nemtetszéssel fogadják azt a tendenciát a munkavállalók, hogy még a 2017.évi piacnyitás előtt, egy - két éves lappangási idő után ismét zöld lámpát kapott a jövedelmező járatok alvállalkozásba adása. Értetlenül szemlélik mindezt a szakszervezetek, mivel egészen frisskeletű szerveződések „felszalámizálásaként" érzékelik a folyamatot.

A ZVDDSZ és a ZVSZSZ kihangsúlyozza, hogy a kiszervezésekkel és az alvállalkozások bevonásával fennáll az a veszélyforrás, hogy atomjaira hullanak a nagy erőfeszítések árán életre hívott Közlekedési Központok.

A zalai érdekvédők választ kérnek a szándék alakulásáról, erről az alágazati szakszervezetek és a döntéshozók mielőbbi érdemi egyeztetését szorgalmazzák! Már csak azért is mert, az egész szakmát egyébként is nyomasztó bizonytalanságot egy állománycsoport esetében még inkább felerősíti a kiszervezés szándéka. Ez az esemény a Volán-portfólióban a szellemi állomány 8-10%-át is érintheti!

A ZVDDSZ és a ZVSZSZ jelen közleményét a szakma és a munkahelyek féltése inspirálta. A szakszervezetek érdekeltek egy még hatékonyabb és még minőségibb közösségi közlekedés megteremtésében. Az azonban aggodalommal tölti el a munkavállalókat, hogy egy még mindig szervezetten működő szakma (saját hibáján kívül) „amortizálódhat". Ezt az aggodalmat erősíti fel az a tény, hogy a bértárgyalások II. fordulójában (február 9-én) továbbra is „0" %-os bérkiajánlással élt a munkaadói szövetség. Mindez előrevetíti annak valószínűségét, hogy az állam a piacnyitással jelentősen csökkenteni kívánja a szerepét a közúti közösségi közlekedésben.

Zalaegerszeg, 2016.február 10.

Horváth László          Tuboly Béla

elnök                          elnök

ZVDDSZ                   ZVSZSZ