Az IndustriALL Global Union és az IndustriAll European Trade Union október 5-6-án tartotta első közös találkozóját az akkumulátor-ellátási láncról Magyarországon, Budapesten a VDSZ szervezésében.  A résztvevők a közös globális találkozót pozitív és sikeres tapasztalatként értékelték. Mindkét szervezet megvizsgálja a további nemzetközi együttműködést, mert a jövőben is  támogatni kívánja a leányvállalatokat a munkavállalók megszervezésében az akkumulátor-ellátási láncban.

Az akkumulátor-ellátási lánc gyorsan növekszik és bővül, amit az éghajlatváltozás kezelése és az elektromos járművek (EV) iránti növekvő kereslet, valamint ezzel együtt a munkahelyek és a készségek hatalmas átalakulása vezérel. Csak Európában 800 000 új akkumulátorral kapcsolatos munkahely jön létre az elkövetkező években. Globálisan 2030 körül várhatóan összesen 10 millió munkahely lesz az akkumulátor-értékláncban, ezek több mint fele a feltörekvő országokban. Az ágazatban dolgozó munkavállalók többsége újonnan felvett, és betanított, ideértve a migráns munkavállalókat is, másokat pedig átképzettek, és továbbképzettek megszűnő állásokból.

Minden régió, minden ágazat az akkumulátor-ellátási lánc különböző részeit alkotja, a bányászattól és finomítástól a gyártásig és összeszerelésig. A fő nyersanyagokért (kobalt, lítium, réz és nikkel) folytatott küzdelem az emberi jogok megsértéséhez és elfogadhatatlan környezeti következményekhez vezet: gyermekmunka, az őslakosok lakókörnyezetének tönkretétele, ökológiai pusztítás, vízhiány stb. Az autóiparban a szakszervezettel rendelkező munkavállalók aránya viszonylag magas, de számuk csökken az ellátási lánc mentén, ahol fokozódik a munkavállalói jogok megsértése. Az akkumulátor-ellátási láncban sok munkavállaló továbbra is szervezetlen marad, vagy a tisztességesből a bizonytalanok közé szorul.

Az IndustriALL Global Union és az IndustriAll European Trade Union a munkavállalókat képviseli a teljes akkumulátor-ellátási láncban. Ez lehetőséget teremt egy átfogó, ágazatokon átívelő és fenntartható ellátási láncra vonatkozó stratégiára, amely javítja a kellő gondossági eljárások hatékonyságát, a munkavállalói és emberi jogok érvényesítését, valamint a tisztességes munkakörülmények előmozdítását.

Az elkövetkező években az IndustriALL Global Union és az IndustriAll European Trade Union a következőkre összpontosít:

  • Uniós szövetség a szakszervezetek összefogására az ellátási láncban: a munkavállalók megszervezése, valamint a munkavállalók alapvető jogai és a tisztességes munka előmozdítása érdekében (pl. akkumulátor-elektromos áram gyártás Európában, Észak-Amerikában és Ázsia-csendes-óceáni térségben, európai akkumulátorszervezési projekt, lítium-háromszög Argentína-Bolívia-Chile között, akkumulátor-ellátási lánc Indonéziában, bányászati hálózat Szubszaharai Afrikában)
  • Just Transition, amely fenntartható iparpolitikát és megfelelően finanszírozott ellátási lánc stratégiát fejleszt ki, munkavállaló-központú munkaerő-alkalmazkodási programokat biztosít, valamint fokozza az észak-déli és dél-déli együttműködést (pl. European Battery Alliance, IA-IAE közös program az ipari dolgozók számára az igazságos átmenetről, kísérleti projekt a Just Transition gyakorlati útmutató végrehajtásáról)
  • Emberi jogi átvilágítás, amely lehetővé teszi a szakszervezetek számára, hogy az akkumulátor-ellátási láncban részt vevő multinacionális vállalatokat hozzáférhető jogi mechanizmusok segítségével számon kérjék (pl. ILO alapvető egyezményei, átvilágítási törvényei Európában, IRMA szabványok, GBA akkumulátorútlevél)
  • Társadalmi párbeszéd az erős (ágazati) kollektív tárgyalások érdekében a munkakörülmények, a bérszintek, valamint az egészség és biztonság javítása érdekében az egész gyorsan növekvő ellátási láncban a munkavállalók erejének növelésével (pl. az IAE-IAG nyilatkozat végrehajtása az együttműködés elmélyítéséről a szakszervezeti hatalom kiépítésében, európai minimálbér-irányelv)
  • Hatékony munkavállalói tájékoztatás, konzultáció és részvétel, amely lehetővé teszi a szakszervezetek, a vállalatok, a kormányok és a legfontosabb érdekelt felek számára, hogy részt vegyenek a munkavállalók érdekeit figyelembe vevő nemzeti politikák kialakításában.
  • Nemek közötti egyenlőség: a nemek közötti egyenlőségre reagáló stratégia annak biztosítására, hogy a nők részesüljenek a jól fizető állásokból, egyenlő díjazást kapjanak a férfiakkal az azonos értékű munkáért. Fontos, hogy felszámolják az erőszakot és a zaklatást a munkahelyeken.
  • Akkumulátor-platform, amely összeköti a szakszervezeteket és a kulcsfontosságú érdekelt feleket az információcsere, a HRDD megvalósításának támogatása és a munkavállalók teljesítményének növelése érdekében az ellátási lánc egészében.