A  TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség összegyűjtötte észrevételeit a 2023. évi …. törvény az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről 23. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításával kapcsolatban.

A társadalmi egyeztetés dokumentuma itt érhető el.

Beláthatatlan következményekkel járna, átfogó módosítás hiányában a pusztán adminisztratív teher csökkentési céllal történő jogszabály módosítás, a tűz és munkavédelem területén. Tűzvédelmi oldalról álláspontunk szerint jelentős mértékben rontaná az épületek tűzbiztonságát, az épületben tartózkodók valamint a foglalkoztatottak biztonságát, már rövid távon negatívan hatna a létesítmények tűzvédelmi helyzetérevalamint ellentétes lenne a tulajdonosi, tulajdonostársi, munkavállalói, az épület használói, illetve a szomszéd ingatlanok tulajdonosi érdekeivel. Az egyik legnagyobb probléma továbbá, hogy megnehezítené vagy ellehetetlenítené a hatékony tűzoltói beavatkozást! Részletes indoklásunkat a csatolt anyag tartalmazza.

A törvénytervezet módosítása számos más szakterület országos szintű szabályozását és egyéb jogszabályi előírását is érintené, melyek azon alapulnak, hogy a tűzvédelmi törvényben jelenleg érintett körök rendelkeznek Tűzvédelmi Szabályzattal és kötelezettségeik ezekből levezethetők.

A szövetség észrevételei innen tölthetők le.