A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöksége elfogadhatatlannak tartja az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat szakszervezetekre vonatkozó tartalmát, és kéri annak visszavonását, tekintve, hogy az diszkriminatív és súlyosan szakmaiatlan! A Munkástanácsokat különösen hátrányosan érinti a javaslat, mivel számos tagszervezetére (egészségügy, adó és vámigazgatás, rendvédelem, oktatásügy) közvetlenül is vonatkozik a változtatás. Jelezzük azt is, hogy a tárgykörben semmilyen érdekegyeztetés nem történt!

A hatályos szabályok szerint a szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalók kérésére a munkáltató a dolgozó írásbeli kérelmére levonja a tagdíjat, majd azt átutalja az szakszervezetnek. Az új javaslat ez alól a közszférát teljes kivételként határozná meg. Több szakszervezetnek akkor sem utalnák el a tagdíjakat, ha ezt a dolgozók kimondottan kérnék: a szakszervezeteknek saját maguknak kellene beszednie a tagdíjakat. A javaslat nyilvánvaló célja a szakszervezetek meggyengítése.

Szakmai kiegészítés

A szakszervezeti tagdíjak levonására vonatkozóan a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok (így a versenyszférában alkalmazandó munka törvénykönyve és a közszférás úgynevezett „jogállási törvények”) nem tartalmaznak részletes rendelkezéseket. A szakszervezeti tagdíj levonásának jogalapja a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény („tagdíjtörvény”). E törvény alapján a munkáltató a munkavállalók munkabéréből a szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérelmére köteles levonni, és a munkavállaló által megjelölt szakszervezet vagy egyéb munkavállalói érdekképviselet javára a kérelemben meghatározott összeget átutalni (ingyenesen). 

A megjelent tervezet (az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló jogszabály) alapján immár a teljes közszférából (nyolc jogállási törvényből) kerülne kivezetésre ennek lehetősége. A „tagdíjtörvénytől” eltérően a munkáltató a foglalkoztatott illetményéből a szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíjat – a jogszabály elfogadása esetén – 2024. január elsejétől már nem lesz köteles levonni és átutalni. Az eddig a szakszervezetek és munkáltatók által jól alkalmazott és semmilyen érdemi munkaerőpiaci szereplő által nem kritizált tagdíjlevonási gyakorlatra egyedül a munka törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatottaknál lesz lehetőség a jövőben. 

A változás a gyakorlatban azt eredményezné, hogy a közszféra területein a taglétszám igazolására más módot kell majd választania a szakszervezeteknek, ami többletadminisztrációt és működési problémákat eredményez. Emellett vitatottá válhat a szakszervetek által jelzett taglétszám validitása is. A változtatás tehát egyáltalán nem segíti elő a jogszabály által célzott „bürokráciamentességet” sem.

A taglétszám megfelelő ismerete és igazolása kiemelt jelentőséggel bír az olyan alapvető jogintézmények esetében, amelyek a munkaügyi kapcsolatok rendeltetésszerű gyakorlásához, így például a kollektív szerződéskötési képesség megállapításához, valamint a munkáltatónál működő szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő kedvezmény megállapításához is szükséges. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 154. sz. egyezménye kifejezetten rögzíti, hogy kollektív tárgyalások elősegítése érdekében olyan intézkedéseket kell tenni, hogy a kollektív tárgyalások folytatását ne gátolhassa az alkalmazandó eljárási szabályok hiánya, vagy azok elégtelen vagy nem megfelelő volta. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény is rögzíti, hogy a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nemzeti törvények sem önmagukban, sem alkalmazásuk révén nem csorbítják a munkavállalók szervezkedési szabadságát. 

Végezetül megjegyzendő, hogy a Javaslatról megkerülhetetlen lenne (már a társadalmi egyeztetés előtt is szükséges lett volna) a közszféra érdekegyeztető fórumai keretében (különösen az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban) történő érdemi tárgyalás a szociális partnerekkel.

Dr. Szabó Imre Szilárd, PhD

ügyvezető alelnök