A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) üdvözli, hogy az alapvető jogok biztosa, Kozma Ákos hivatalból átfogó vizsgálatot indított a gyermeki jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzéséért.

A PSZ úgy látja, az átfogó vizsgálat egyben lehetőséget adna a múltbeli visszásságok feltárására is: az alapvető jogok biztosa tekintse át, hogyan sérül a gyermekek oktatáshoz való joga amiatt, hogy egyes településeken évek óta nincs pl. matamatikát, informatikát vagy nyelveket tanító pedagógus, nincs tornaterem, egyes termekben 16 fokban ülnek a diákok. Holott a biztos is emlékeztetett rá a közleményében:    “az alaptörvény deklarálja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, továbbá hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

Márpedig szaktanárok és az alapvető feltételek nélkül sérül a diákok joga, aminek egyebek mellett az a súlyos következménye, hogy a gyermekek esélytelenek lesznek a munkaerőpiacon.

Éppen erre hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete, amikor 2022. október 4-én és 5-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fővárosi és területi irodáinak (Budapesten, Győrben, Szegeden, Debrecenben, Székesfehérváron, Miskolcon és Pécsen) petíciót adott át, de csaknem öt hónap alatt ezekre a beadványokra nem érkezett válasz!

A PSZ nyomatékosan kéri Kozma Ákost arra is, vizsgálja meg, hogy az állam teljesíti-e alkotmányos kötelezettségét a gyermekek nevelésében-oktatásában, s ha nem, kinek a hatásköre Magyarországon, hogy ezt számon kérje.

Budapest, 2023. február 28.

Pedagógusok Szakszervezete