A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a hazai és a nemzetközi közvéleményhez fordul a kormány elhibázott oktatáspolitikája miatt!

 A magyar kormány évek óta nem ad érdemi választ szakmai követeléseinkre. Látszattárgyalásokat folytat valódi döntés nélkül!

A magyar kormány tudatosan alacsonyan tartja az oktatásban dolgozók bérét! A pedagógusok fizetése az OECD-tag uniós országok közül nálunk a legalacsonyabb, az egyéb felsőfokú végzettségűek fizetésének csupán kb. 60 százalékát teszi ki. A PSZ követeli, hogy a bérek érjék el a diplomás átlagbér legalább 90, majd 100 százalékát! A fizetés legyen értékálló, kövesse az inflációt!

A magyar kormány nem akar szembesülni azzal, hogy a pályakezdő pedagógusok nem tudnak megélni. Fizetésük nettóban egy 500 eurós bankjegy, erre a pénzintézetek még hitelt sem adnak! Közben évente több ezren mennek nyugdíjba, de a megalázó kezdő fizetések miatt nincs utánpótlás!

A magyar kormány tétlenül nézi, hogy az alacsony fizetések mellett az oktatásban dolgozók óraszáma, munkaterhe az egyik legmagasabb az Európai Unióban! A túlmunkát nem fizetik ki, a dolgozók nagy része kénytelen másod- és harmadállást vállalni!

A magyar kormány nem becsüli meg azokat sem, akik segítik a pedagógusok munkáját! Ők nélkülözhetetlenek az óvodákban és iskolákban, mégsem kaptak 2008 óta érdemi béremelést! Követeljük az értékálló bérrendezést az ő számukra is!

A magyar kormánynak nincs terve az egész országot sújtó tanárhiány megoldására. Csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik a magyarországi óvodákból és iskolákból. Már az általános iskolák ötödében képesítés nélkül is dolgoznak pedagógusok, akik nem helyettesíthetik a szaktanárokat! Szülők ezrei nézik tehetetlenül, hogy gyermekeik lyukas órái hétről hétre szaporodnak nemcsak vidéken, hanem a fővárosban is.

A magyar kormányt terheli a felelősség, hogy a pedagógushiány miatt sérül gyermekeink oktatáshoz való joga, ha nem szaktanár tanítja őket. Versenyképes tudás nélkül leszakadnak, kiszolgáltatottak lesznek. Magyarországon 2010 és 2020 között 10,8 százalékról 12,1 százalékra nőtt a korai iskolaelhagyók aránya, pedig csökkentést vállalt a kormány! A lemorzsolódók legfeljebb bérrabszolgák lehetnek saját hazájukban!

A magyar kormány hibája, hogy nő a szakadék a tehetősebbek és a szegényebb szülők gyermekei között: akik megtehetik, magániskolákban vagy egyházi intézményekben taníttatják gyermekeiket a jobb körülmények miatt, hiszen az egyházi intézmények több támogatást kapnak, mint az államiak. Közben az ott dolgozók sem keresnek sokkal jobban!

A magyar kormány az oka annak, hogy a gazdagabb családok gyermekei főként külföldön kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Többségük nem fog visszatérni Magyarországra!

A magyar kormány elvette a pedagógusoktól a tanítás szabadságát, állami tankönyveket erőltet rájuk, amelyek nem adnak versenyképes tudást a tanulóknak!

A magyar kormány - látva a pedagógustársadalom elégedetlenségét - hatalmi szóval korlátozta a sztrájkjogot, amely a munkavállalók alapvető joga. Előbb rendeletet, majd törvényt alkotott, Európában példátlan módon! Emiatt hazai és nemzetközi jogi fórumokhoz fordulunk!

A magyar kormány semmibe veszi a társadalom támogatását: a pedagógusok sztrájkbizottsága által meghirdetett idei sztrájkokat támogatták a szülők, mert ráébredtek: az oktatásban dolgozók követelései jogosak!

A magyar kormány erőszakosan szakította szét a közoktatást és a szakképzést, e két fontos területnek nincs hozzáértő felelőse az új kormányban sem, hiába követeltük! A kormány továbbra sem tekinti stratégiai ágazatnak a társadalom jövőjét alapvetően meghatározó oktatást!

A magyar kormány - ahelyett, hogy az állami költségvetésből emelné az oktatásban dolgozók bérét - az Európai Bizottságra, a magyarországi baloldali politikusokra és nyugati szövetségeseire mutogat. Cselekvőképtelenségét évek óta kommunikációs trükkökkel álcázza.

Mindezen tényekből a hazai és a nemzetközi közvélemény is meggyőződhet, hogy a magyar kormány - legsúlyosabb bűneként - még gyermekeink jövőjét is képes feláldozni. Ezért minden felelősséget vállalnia és viselnie kell!

 

Budapest, 2022. szeptember 1.

Pedagógusok Szakszervezete