A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége levelet intézett a miniszterelnökhöz, melyben az alábbi Mit várunk az új kormánytól? című összeállítást is elküldték. Kérték, hogy az abban foglalt elvárások megvalósítását saját eszközeivel támogassa.

 

 

Mit várunk az új kormánytól?

A szakszervezetek általános elvárásai


 1. A háromoldalú, nemzeti szintű érdekegyeztetési rendszer újjáalakítása az ILO alapelvei szerint elodázhatatlan (Nemzeti Munkaügyi Tanács).
 2. Magyarország „újra csatlakozzon” a háromoldalú, nemzetközi munkaügyi érdekegyeztető szervezetekhez (ILO, EU).
 3. Érdemi szociális párbeszéd működtetése nemzeti, ágazati és munkahelyi szinten.
 4. Magyarország csatlakozott ”A szociális jogok európai pillére” című egyezményhez, melynek folyamatos betartására ügyelni kell.
 5. A társadalmi békének része a munkahelyi béke is.
 6. A Munka törvénykönyvének módosítása a munkavállalók érdekeinek figyelembe vételével.
 7. A sztrájktörvény módosítása annak érdekében, hogy a dolgozók valóban élhessenek az érdekérvényesítés legmagasabb eszközével.
 8. Nemzeti bérfelzárkóztatási program kidolgozása és tripartit típusú elfogadása.
 9. Nyugdíjfelzárkóztatási program kidolgozása, a nyugdíjrendszer korszerűsítése a NYUSZET által kidolgozott alapelvek mentén, a NYET (Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület) újjáalakítása.
 10. Minden évben készüljön háromoldalú tárgyalások eredményeként éves bérajánlás (2011-ig ez megvalósult).
 11. Újra kell gondolni a létminimum számítás módszertanát (2014-ig ez megtörtént).
 12. „A háztartások életszínvonala, KSH, 2014.” című kiadvány évenkénti aktualizálására van szükség.
 13. A közszféra szerepének tisztázása, a kiszámíthatóság garantálása.
 14. A közszféra keresetei érjék el a nemzetgazdasági átlag szintjét.
 15. A nyugdíjas a közszférában is dolgozhasson a nyugdíja megtartása mellett a munkáltató egyetértése esetén.
 16. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) száz évvel ezelőtt, 1922-ben vette fel tagjai sorába Magyarországot. A centenáriumi évfordulót Magyarországnak is méltó módon kell megünnepelnie !

 

A kormánytisztviselők érdekében megfogalmazott követelések

 1. A KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum) törvényes és érdemi működését biztosítani kell.
 2. A 2014-ben megkezdett, de meg nem valósított közszolgálati életpálya modell alapelveihez vissza kell térni: a modell tartalmazza a bér- és előmeneteli rendszert, a lakhatási támogatás és a sajátos biztosítás rendszerét.
 3. Tervezhető, kiszámítható előmeneteli rendszerre van szükség - az új kormányzati igazgatási törvény (Kit.) nem ilyen!
 4. Megfontolandónak tartjuk az egységes közszolgálati illetményalap bevezetését (1992-ben a közszolgálati tisztviselői törvény ezzel indult).
 5. A kormánytisztviselők reálkeresete minimum az inflációt kövesse.
 6. A szerzett jogokat tiszteletben kell tartani!
 7. Vissza kell állítani a 13. havi bért.
 8. 2022-ben 25%-os béremelést kell garantálni a kormánytisztviselők számára annak érdekében, hogy reálkeresetük ne csökkenjen a 2018-as szint alá.
 9. Az új Kit. által 5 nappal csökkentett alapszabadságot vissza kell állítani, a pótszabadság meghatározása továbbra is életkor függő legyen, a senioritás is újra jelenjen meg az életpálya modellben.
 10. A munkahelyi egészég és biztonság kapjon nagyobb hangsúlyt a közigazgatásban is, különösen a koronavírus járvány idején.
 11. A 40 órás munkahetet vissza kell állítani.
 12. Július 1. legyen újra a Közigazgatás Napja!
 13. Ne korlátozza törvény a szakszervezeti tagdíj levonását (a régi, jól bevált rendszert vissza kell állítani).

 

Budapest, 2022. január 18.

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE